Logopedist

Bij Saffier werken logopedisten die u graag helpen. Bijvoorbeeld als u problemen hebt met communicatie. U hebt misschien moeite om duidelijk verstaanbaar of luid genoeg te spreken, om de juiste woorden te vinden, of u begrijpt niet goed wat iemand tegen u zegt of wat u leest. Maar ook bij moeilijk kauwen en slikken, en bij problemen met uw gehoor kan de logopedist uitkomst bieden!

Wat doet de logopedist? 

De logopedist doet eerst uitgebreid onderzoek naar de problemen. Naar de oorzaak ervan. Zij kunnen zijn ontstaan door een beroerte (CVA), de ziekte van Parkinson, tumoren in hoofd- en halsgebied, een spierziekte (bijvoorbeeld MS, ALS) of een hersenbeschadiging. Is het de logopedist duidelijk waardoor uw problemen zijn ontstaan, dan gaat u samen oefeningen doen om ze te verhelpen of te verminderen. Soms is het nodig om naar alternatieven te zoeken als de oefeningen niet afdoende zijn. De logopedist helpt u daarbij. Hij/zij kan ook de mensen in uw omgeving bij het proces betrekken, bijvoorbeeld door instructies of advies te geven. 

Specialisaties

De logopedist van Saffier is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen. Ook is zij aangesloten bij ParkinsonNet, een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen.

Samenwerking 

Het kan voorkomen dat u voor de behandeling van uw klachten bijvoorbeeld ook een diëtist of ergotherapeut nodig hebt. Bij Saffier is dat geen probleem, wij hebben meerdere behandelpraktijken die nauw met elkaar samenwerken om u zo goed mogelijk te helpen. 

De behandelingen

De eerste behandeling is de intake. Hierbij doet de logopedist onderzoek en stelt vragen over uw problemen en de mogelijke oorzaak. Zo vormen we ons een zo compleet mogelijk beeld. Daarna bespreekt u samen met de logopedist het doel van de behandeling, en kan de behandeling beginnen. Vergeet u niet uw pasje mee te nemen van de zorgverzekeraar en de verwijzing van uw huisarts of specialist?

De eerste behandeling/intake duurt ongeveer 45 minuten, vervolgbehandelingen duren zo’n 30 minuten. In dat half uur gaat u samen oefenen. 

Vergoedingen en kosten 

Saffier heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de meeste zorgverzekeraars behandelingen bij een van de praktijken van Saffier zullen vergoeden. De zorgverzekeraars vragen vrijwel altijd een verwijzing om de behandeling op te starten, zeker als het gaat om chronische aandoeningen (bijvoorbeeld Parkinson). Deze verwijzing kunt u aanvragen bij uw huisarts of specialist. 

Ook aan huis

De logopedist kan ook bij u aan huis komen als u niet in staat bent om naar onze praktijk te komen. Op uw verwijzing moet dan wel staan dat u voor een behandeling aan huis in aanmerking komt. 

Of u de behandelingen vergoed krijgt hangt ook af van de wijze waarop u verzekerd bent. Kijkt u hiervoor op uw verzekeringspolis en informeer eventueel bij de zorgverzekeraar. 

Betalingen 

Als u uw behandelingen vergoed krijgt, dan declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Daar hebt u dan geen omkijken naar! 

Krijgt u geen vergoeding op basis van uw polis, maar wilt u wel de behandeling bij ons starten, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het bedrag dat u ons dan schuldig bent, innen we door u achteraf een rekening te sturen.

Afmelden van uw afspraak 

Kunt u uw afspraak met de logopedist niet nakomen? Laat ons dat dan weten! Tot 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak bij ons afzeggen via het Servicebureau (0800 7233 437). Bent u later met afzeggen, dan brengen we de behandeling in rekening.

Maak een afspraak

0800 - 72 33 437 Stuur een mail

Het Servicebureau is telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur

Waar kunt u terecht voor logopedie?

Op alle locaties van Saffier kunt u als wijkbewoner bij onze logopedist terecht. Kijk hier welke locatie voor u de dichtstbijzijnde is.

Kunt u niet naar onze praktijk komen? Dan komen wij graag naar u toe, als u binnen een straal van drie kilometer van een van onze locaties woont. U hebt dan wel een verwijzing van de specialist of huisarts nodig, met daarbij vermeld dat het om een ‘aan huis-behandeling’ gaat.