Meer over de zorg

Multiculturele afdeling

Op de tweede etage van De Lozerhof is een multiculturele afdeling ingericht, voor mensen met een andere achtergrond dan de Nederlandse. Mede door de inrichting van de afdeling,  de maaltijden, en het betrekken van familie kunnen bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse of Surinaamse ouderen zich hier thuis voelen.

Lh Keuken Etage

Afdeling intensieve zorg en begeleiding 

De Lozerhof heeft een afdeling Verpleeghuis Intensive Care (IC). Hier kunnen verpleeghuisbewoners die agressief, destructief en ontwijkend gedrag vertonen tijdelijk terecht.  Wij hebben deze afdeling samen met GGZ-instelling Parnassia ontwikkeld. Zij doen  de screening van cliënten en bepalen of iemand op deze afdeling opgevangen en begeleid kan worden. 

Kortdurend verblijf 

In de Lozerhof is ook tijdelijk verblijf mogelijk. Speciaal voor onderzoek/observatie in verband met ernstige vergeetachtigheid, kortdurende behandeling en revalidatie kunt u bij ons terecht. Wij bieden ook terminale zorg. En u bent welkom voor een tijdelijk verblijf, zodat wij de zorg voor u even kunnen overnemen van de mensen thuis. Om gebruik te kunnen maken van kortdurend verblijf hebt u een chronische op psychogeriatrische grondslag gestelde indicatie nodig, die u al eerder hebt ontvangen. Ten slotte is tijdelijk verblijf mogelijk voor mensen met cognitieve stoornissen die ontwijkend gedrag vertonen en al in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. 

Het Groene Hart

Op de zesde etage van De Lozerhof zijn twee groepswoningen, voor elk negen bewoners: ‘het Groene Hart’. Hier hebt u een eigen kamer, en deelt u met de andere bewoners een woonkeuken. U woont dan wel in een groot gebouw, maar de groepswoningen geven het gevoel van een beschermde en intieme omgeving.

Lozerhof Huiskamer