Informatie & kosten

Om alle informatie nog eens op uw gemak door te lezen, kunt u hier de folder van WoonZorgPark Loosduinen downloaden:

Kosten

De kosten voor wonen in WoonZorgPark Loosduinen worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WlZ). Om hiervoor in aanmerking te komen hebt u een indicatie nodig met ZorgZwaartePakket (ZZP) 4 of 6. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van de WlZ betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het team Woonzorgbemiddeling. Zie voor meer informatie de bijgevoegde opnamecriteria. 

Informatiemap 

Wanneer u in WoonZorgPark Loosduinen komt wonen, krijgt u een map met de nodige informatie. Daarbij ook een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap geven wij aan hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in Loosduinen. 

Het pdf-bestand bevat de inhoud van deze informatiemap: