Medezeggenschap medewerkers

Wat betreft de medezeggenschap voor medewerkers is er één ondernemingsraad voor alle locaties met een brede vertegenwoordiging uit de locaties en diensten. De bestuurder voert maandelijks het formele overleg met de OR in het kader van de WOR. De OR adviseert de Raad van Bestuur niet alleen over organisatievraagstukken en wijzigingen in personeelsregelingen, maar ook over beleidsontwikkelingen, -plannen en –beslissingen die voor de hele organisatie gelden.

De Ondernemingsraad wordt gevormd door:

 • De heer G. Berends - voorzitter 
 • Mevrouw C. v.d. Valk - vicevoorzitter 
 • Mevrouw T. Woudstra  - secretaris 
 • Mevrouw A. Adegeest                    
 • Mevrouw  L. Roth                            
 • Mevrouw  M. Jansen                      
 • Mevrouw  L. den Heijer                   
 • Mevrouw  C. Schermer                           
 • Mevrouw T. den Heijer                   
 • Mevrouw A. Hommens-v.d. Steeg         
 • Mevrouw R. Windster                    
 • De heer  Zeki Kirmit                      
 • Ambtelijk secretaris: mevrouw  H. Pescott.