Expositie in het Atrium van het Haagse Stadhuis

De geschiedenis van de huidige zorglocaties WoonZorgPark Swaenesteyn, Maison Gaspard de Coligny en WoonZorgPark Loosduinen gaat al terug naar de 18e eeuw. Zij zijn voortgekomen uit de armen-, wees- en oudeliedenhuizen van verschillende Haagse kerkgemeentes. Na 1900 werden op particulier initiatief meer gerieflijke pensions en ‘rusthuizen’ voor ouden van dagen opgericht. Zo stonden daadkrachtige vrouwen achter de oprichting van het huidige Huize Royal (1922) en Mechropa (1955). Na de Tweede Wereldoorlog zou het sociale zorgstelsel zich in rap tempo uitbreiden en werd de bouw van ‘bejaardenoorden’ gestimuleerd door de overheid. De oprichting van Nolenshaghe (voorheen Preva, 1968) en De Lozerhof (1973) zijn voorbeelden uit die periode. In de jaren 80 bleek de verzorgingsstaat echter niet meer haalbaar. Sindsdien is het zorgbeleid gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Zo illustreert het boek en de tentoonstelling over Saffier en haar voorlopers de algemene ontwikkeling van Haagse bejaardenhuizen tot moderne woon-zorgcomplexen. 170523_ARF_004.jpg#asset:1153

U kunt de tentoonstelling bezichtiging in het Atrium van het stadhuis. Openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur, donderdag van 7.00 tot 21.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Bewust is gekozen voor een ‘huiselijke’ en toegankelijke vorm: een reeks kamerschermen. Ze zijn te zien tot 20 juli 2017 en reizen daarna langs de zorglocaties van Saffier, zodat ook (minder mobiele) bewoners en wijkgenoten ze daar kunnen bekijken.