Saffier publiceert drie eeuwen (ouderen)zorg

Het boek met de titel 'Oog voor wat telt. De Saffier Groep: zorg en huisvesting voor Haagse ouderen sinds 1734' is op 23 mei jl. overhandigd aan de Gemeente Den Haag ter gelegenheid van het afscheid van Roland de Wolf. Hij vertrekt als bestuurder van Saffier en heeft inmiddels het stokje overgedragen aan Annemiek Overboom.

170523 Arf 016

Onderzoekers en auteurs Kroon & Wagtberg Hansen doken de archieven in. De geschiedenis van de huidige zorglocaties WoonZorgPark Swaenesteyn, Maison Gaspard de Coligny en WoonZorgPark Loosduinen gaat al terug naar de 18e eeuw. Zij zijn voortgekomen uit de armen-, wees- en oudeliedenhuizen van verschillende Haagse kerkgemeentes. Na 1900 werden op particulier initiatief meer gerieflijke pensions en ‘rusthuizen’ voor ouden van dagen opgericht. Zo stonden daadkrachtige vrouwen achter de oprichting van het huidige Huize Royal (1922) en Mechropa (1955). Na de Tweede Wereldoorlog zou het sociale zorgstelsel zich in rap tempo uitbreiden en werd de bouw van ‘bejaardenoorden’ gestimuleerd door de overheid. De oprichting van Nolenshaghe (voorheen Preva, 1968) en De Lozerhof (1973) zijn voorbeelden uit die periode. In de jaren 80 bleek de verzorgingsstaat echter niet meer haalbaar. Sindsdien is het zorgbeleid gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Zo illustreert het boek over Saffier en haar voorlopers de algemene ontwikkeling van Haagse bejaardenhuizen tot moderne woonzorgcomplexen.

Publicatie & tentoonstelling

De publicatie is voor belangstellenden verkrijgbaar. U kunt het bestellen via de flyer of u kunt een mail sturen naar geschiedenis@saffiergroep.nl. Voor het boek vragen we u een bijdrage aan het Welzijnsfonds Saffier (advies 50 euro). U kunt dit overmaken naar bankrekening NL95 ABNA 0537 6704 32 t.n.v. St. Welzijnsfonds Saffier onder vermelding van Bijdrage boek.

De publicatie wordt begeleid door een gelijknamige expositie in het Atrium van het Haagse Stadhuis. Bewust is gekozen voor een ‘huiselijke’ en toegankelijke vorm: een reeks kamerschermen. Ze zijn te zien tot 20 juli 2017 en reizen daarna langs de zorglocaties van Saffier, zodat ook (minder mobiele) bewoners en wijkgenoten ze daar kunnen bekijken.