Veilig omgaan met uw gegevens

Voor Saffier is het van groot belang dat wij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige (cliënt)gegevens, úw gegevens! Daarom maken wij vanaf 17 augustus gebruik van Zorgmail. Dit is een veel gebruikt systeem door zorginstellingen en andere partners in de keten. Hiermee kunnen wij op veilige wijze e-mails versturen die (privacy)gevoelige informatie bevatten. Dit geldt niet alleen voor gegevens van bewoners en cliënten van Saffier, maar ook voor andere vertrouwelijke informatie. Cliënten en mantelzorgers die geen Zorgmail hebben, ontvangen niet meer een rechtstreeks bericht van Saffier bij privacygevoelige informatie, maar via een mail van Zorgmail. Door een link in dit bericht te openen kan het bericht van Saffier gelezen worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voor u betreffende locatie of medewerker.