Organisatie

De uitgangspunten voor de organisatiestructuur zijn bepalend voor de inrichting van Saffier. Het gaat hierbij om: 

 • Een platte organisatie met korte lijnen en zelfstandig werkende teams;
 • Een compact centraal bureau;
 • Elke locatie behoudt zijn eigen identiteit en is op basis van die identiteit en “couleur locale” georganiseerd binnen de vastgestelde gebieden en past daarmee in het grotere geheel van de totale organisatie;
 • In budgetomvang zoveel mogelijk gelijkwaardige werkeenheden (gebieden);
 • Zoveel mogelijk “handen aan het bed”, dus nadruk op de directe cliëntenzorg waarbij de door de cliënt ervaren kwaliteit van leven voorop staat.
Organogram Saffier

Bestuur en management

Raad van Bestuur:  mevrouw A.M. (Annemiek) Overboom 

Gebiedsmanagers: 

 • Mevrouw H.A. (Ellen) Putters-Schepers - Loosduinen (inclusief horeca en keuken stedelijk). Vanaf 15 mei WZP Swaenesteyn en Swaenehove (a.i.)  
 • De heer F. (Frank) de Wolf - Scheveningen en Haagse Hout 
 • Mevrouw V.S.D. (Vidya) Rambaran Mishre - Segbroek
 • De heer P. (Pascal) van der Kraaij - De Lozerhof

Centrale diensten: 

 • De heer S. (Stefan) Lucius - manager Behandeldienst  
 • De heer E.J. (Erik-Jan) Spee - manager Finance & Control a.i.
 • Mevrouw A. (Arienne) Hoogendoorn - manager Personeel & Organisatie 
 • Mevrouw S.W. (Sandra) Geerlings - manager Innovatie & Kwaliteit 
 • De heer G.A. (Gerrit) Huijzers - manager Vastgoed & Informatisering en automatisering 
 • De heer R.J. (Ronald) Maas - bestuurssecretaris  


Toezicht 

Saffier volgt voor het bestuur en toezicht van de organisatie de Zorgbrede Governance Code.

Leden Raad van Toezicht 

 • De heer drs. P.H.A. Horn, voorzitter 
 • Mevrouw G.T.M. Schippers, vice-voorzitter, tevens lid commissie kwaliteit & veiligheid 
 • De heer P.A. van Wingaarden RA RC, lid, tevens voorzitter auditcommissie 
 • Mevrouw dr. M.M. van Rees-Wortelboer, lid, tevens voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid 
 • Mevrouw drs. J. de Witte, lid, tevens lid auditcommissie.