Home Aanbod Mantelzorgers

Mantelzorg

Als mantelzorger bent u van onschatbare waarde voor uw familielid, vriend of kennis waarvoor u zorgt. Door uw opgebouwde kennis en ervaring bent u een essentiële aanvulling op onze professionele zorg. Regelmatig uw naaste bezoeken, samen een activiteit binnen- of buitenshuis uitvoeren of samen uw huidige activiteiten blijven doen, draagt enorm bij aan de zorg voor uw naaste.

Als uw naaste meer zorg nodig heeft of de structuur en controle over dagelijkse dingen niet meer zo goed beheerst, vindt u het vaak vanzelfsprekend dat u bijspringt om uw naaste te helpen. Als partner, familielid of betrokkene krijgt u een extra rol; die van mantelzorger.

Mantelzorg komt op uw pad, u kiest er niet zelf voor. Hier kunt u soms extra ondersteuning voor gebruiken. Het kan ook fijn zijn om met andere mantelzorgers ervaringen te delen of contact te hebben.

Bij Saffier bieden we u ondersteuning als mantelzorger vanuit onze wijkzorg en ondersteuning.

Hieronder hebben we diverse mogelijkheden voor aanvullende informatie, loketten en hulpmiddelen op een rijtje gezet. We begrijpen namelijk heel goed dat het soms ook best eens moeilijk is om de zorg voor uw naaste te combineren met het leven dat u hebt en het niet altijd makkelijk is om de weg te vinden naar hulp of ondersteuning hierbij.

Graag willen we u als mantelzorger ondersteunen

Hieronder vindt u informatie over diverse onderwerpen die u helpen sneller de juiste zorg en ondersteuning voor uw naaste te organiseren. Ook willen we u hiermee informatie geven die ú als mantelzorger helpt en ontlast.

Wat kan Saffier voor mij als mantelzorger betekenen?

Saffier biedt mantelzorgers verschillende mogelijkheden ter ondersteuning. Op iedere woonzorglocatie is daarover informatie te vinden in de informatiemap of bij de medewerkers van de locatie.

Afspraak met een medewerker van het Servicebureau of Wel Thuis Lidmaatschap

Samen met een medewerker van het Servicebureau of het Wel Thuis Lidmaatschap kunt u kijken wat voor mogelijkheden er zijn voor thuiswonende senioren waarbij u als mantelzorger ontlast kunt worden. Bijvoorbeeld als iemand uw naaste bezoekt voor administratieve ondersteuning of maaltijdbezorging. Passend bij uw behoefte en die van uw naaste kunnen onze medewerkers de mogelijkheden met u persoonlijk doorgespreken.  Ook een Wel Thuis lidmaatschap voor uw naaste kan u als mantelzorger ontlasten. U kunt een medewerker van het servicebureau of Wel Thuis Lidmaatschap bereiken via 0800 – 7233 437.

Geestelijke verzorging voor de mantelzorger

Bij de geestelijk verzorgers van Saffier kunt u ook als mantelzorger terecht. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving, levensbeschouwing en levensvragen. Bij ons kunt u terecht voor een gesprek, een luisterend oor of een troostend woord. U kunt met ons in gesprek gaan over hoe het met u gaat, het omgaan met tegenslagen, waar u kracht uit haalt, hoe het is om mantelzorger te zijn, de relatie met uw dierbare, et cetera.  Geestelijk verzorgers hebben beroepsgeheim, dus alles wat u vertelt blijft vertrouwelijk. Wij zijn er voor iedereen, welke levensbeschouwing  u ook heeft.

Als u mantelzorg verleent aan een dierbare die in een Saffierhuis woont, dan kunt u in gesprek gaan met de geestelijk verzorger van die locatie. Ook mantelzorgers die thuis zorg verlenen kunnen in contact komen met een geestelijk verzorger. U kunt dan gebruik maken van ‘Geestelijke Verzorging Thuis’.

Daarnaast dragen wij bij aan het organiseren van mantelzorgbijeenkomsten, waar er aandacht is voor de verschillende aspecten van mantelzorg. Ook kunt u hier andere mantelzorgers ontmoeten en met hen ervaringen uitwisselen. U bent van harte welkom!

Waar kan ik als mantelzorger verder terecht ?

Gemeente Den Haag

De gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers samen met andere organisaties in de stad. Op een speciale website wordt informatie gegeven over de mogelijkheden die er in Den Haag zijn bij de zorg voor een ander, maar ook over de zorg voor jezelf. Zo vindt u er bijvoorbeeld informatie over een buddy, casemanagement bij dementie, hulpmiddelen voor in huis en financiële regelingen zoals een speciale parkeervergunning voor mantelzorgers wanneer degene voor wie zij zorgen in een betaald parkeren gebied woont.

U vindt er dus ook advies en steun over hoe u zelf kunt omgaan met deze nieuwe rol en welke ondersteuning er voor u is.

Meer informatie vindt u op de website Den Haag Mantelzorg: https://denhaagmantelzorg.nl/

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur. Op deze website leest u veel ervaringsverhalen van andere mantelzorgers en vindt u informatie over landelijk beleid, mogelijkheden en regelingen. https://www.mantelzorg.nl/

Wat komt erbij kijken wanneer de gezondheid van mijn naaste achteruit gaat en hij of zij meer hulp nodig heeft?

Bij uw naaste ziet u bijvoorbeeld een beperking in mobiliteit, evenwichtsproblemen, minder energie, concentratie stoornissen, niet meer in staat de regie te voeren, vergeetachtigheid, depressief gedrag of eenzaamheid. In al deze gevallen kunt u samen met uw naaste of kan uw naaste zelf, terecht bij onze ontmoetingscentra in de stad voor verschillende activiteiten en het ontmoeten van anderen. Bij onze wijkzorg en ondersteuning kunt u terecht voor aanvullende hulp en ondersteuning thuis, bijvoorbeeld van een casemanager of thuisbegeleiding.

Op het moment dat u een ‘niet pluis’ gevoel heeft over de geestelijke of fysieke gezondheid en/of zelfredzaamheid van uw naaste kunt u het volgende doen:

  •  De eerste stap is om de huisarts te betrekken. De huisarts bekijkt de situatie en kan indien van toepassing een diagnose stellen of doorverwijzen voor verder onderzoek, bijvoorbeeld naar een specialist in het ziekenhuis.
  • Op basis van de diagnose van de huisarts of advies van de specialist volgt vaak in geval van geestelijke achtergang een verwijzing naar een casemanager. Wanneer de achteruitgang lichamelijk is, volgt vaak een verwijzing voor een behandeling bijvoorbeeld van een fysio- of ergotherapeut of andere behandelaar. Soms wordt er (aanvullend) medicatie voorgeschreven en/of thuiszorg.
  • Wanneer de diagnose ‘dementie’ wordt gesteld en het thuis niet meer veilig is of wanneer het voor u als mantelzorger te veel wordt ondanks de extra ondersteuning van een casemanager en thuiszorg, dan is het goed om in gesprek te gaan over verhuizen naar een verpleeghuis door uw naaste. O.a. een  casemanager kan u helpen de indicatie hiervoor aan te vragen (zie uitleg bij volgende vraag), als die er nog niet is.
  • Wanneer er een lichamelijke aandoening of ziekte wordt vastgesteld, is ondersteuning met thuiszorg en medicatie veelal de eerste stap. Ook hier geldt dat wanneer het thuis niet meer gaat of wanneer het voor u als mantelzorger te veel wordt, verhuizen naar een verpleeghuis een vervolgstap kan zijn. Afhankelijk van de aard van de ziekte/aandoening is het soms ook mogelijk te kiezen voor het huren van woning bij een zorginstelling.
  • Belangrijk is dat u en uw naaste in deze fase nadenken over de voorkeurslocatie om naar toe te verhuizen. Indien de nood hoog is, adviseren we u verder te kijken in de regio, want er geldt soms een wachtlijst. Meer informatie over de woonzorgmogelijkheden bij Saffier vindt u bij onze locaties. Voor meer informatie over aanmelding bij Saffier en eventuele wachtlijst, kunt u terecht bij onze afdeling Woonzorgbemiddeling.
    Bij de volgende vraag leest u hier meer over.
Wat is er voor nodig om in een woonzorglocatie van Saffier te komen wonen?

Voor wonen op een woonzorglocatie heeft uw naaste een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg  ( WLZ indicatie) nodig.  Deze kunt u zelf aanvragen, maar het is aan te raden om de praktijkondersteuner van de huisarts, de casemanager of een bij uw naaste bekende zorgverlener om hulp te vragen.

De aanvraag moet worden ingediend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ) zij nemen uw aanvraag in behandeling, beoordelen de aanvraag en geven op basis van de beoordeling een passende indicatie af. De beoordeling  van de aanvraag neemt gemiddeld 6 weken in beslag. Het CIZ informeert u per post of uw aanvraag is goedgekeurd en welke indicatie er wordt toegekend.

Na ontvangst van de WLZ indicatie kunt u contact opnemen met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

Een medewerker van de afdeling Woonzorgbemiddeling neemt vervolgens contact met u op. In dit gesprek bespreekt u welke WLZ indicatie is afgegeven door het CIZ en welke locaties binnen Saffier passende zorg kunnen bieden aan uw naaste.

Als er duidelijkheid is over de zorgvraag en de best passende locaties bespreekt de woonzorgbemiddelaar met u de mogelijkheden over plaatsing op de wachtlijst en eventuele andere bijzonderheden. Aan het einde van het gesprek maakt u samen afspraken over een eventuele rondleiding en op welke termijn verhuizing gewenst is. De lengte van de wachtlijst is per locatie verschillend, hierover kan de woonzorgbemiddelaar u adviseren.

Voor het wonen in een van onze woonzorglocaties met een WLZ-indicatie geldt een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen en wordt dor de overheid bepaald en ook geïnd. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK.

Welke woonzorglocatie van Saffier is geschikt voor mijn naaste?

De woonzorglocaties van Saffier hebben allen één of meerdere specialisaties, er is altijd wel een locatie die past bij de benodigde zorg van uw naaste en vaak heeft u keuze uit verschillende locaties.

Bij de informatie over onze locaties ziet u welke woonzorglocaties passen bij wat u zoekt en waar ze gelegen zijn. Ook vindt u er meer informatie over de bijzonderheden van iedere locaties.

Als u meer informatie nodig heeft, kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van Woonzorgbemiddeling. Onze medewerkers kennen alle locaties en kunnen u goed adviseren over welke locatie goed kan passen bij uw naaste en zijn of haar zorgvraag. Woonzorgbemiddeling is op werkdagen bereikbaar via 0800 7233 437

Om op een van onze woonzorglocaties te wonen, is het belangrijk dat uw naaste over de juiste indicatie beschikt. Lees hierboven hoe u deze kunt verkrijgen.

Wordt de behandeling van een behandelpraktijk van Saffier door mijn zorgverzekering vergoed?

Saffier heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten voor eerste lijn behandeling, d.w.z. Fysiotherapie, Diëtiek, Logopedie en Ergotherapie, revalidatie (Geriatrische Revalidatie Zorg/GRZ), Eerstelijns Verblijf (ELV), en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Uw zorg in 2024 wordt vergoed volgens de voorwaarden van uw zorgverzekeraar, hiervoor verwijzen we u naar de website van uw zorgverzekeraar.

Mijn naaste woont zelfstandig en wil dat ook zo lang mogelijk blijven. Wat kan Saffier daarin betekenen?

Saffier biedt meerdere mogelijkheden voor ouderen die zelfstandig wonen. In onze ontmoetingscentra is op meerdere dagen in de week iets te doen; van een goed gesprek, samen de krant lezen en met elkaar lunchen tot het bijwonen van een optreden, muziek luisteren en thema-programma’s. Vaak in samenwerking met Haags Ontmoeten.

Daarnaast bieden we via onze Wijkzorg en Ondersteuning  voor thuiswonende ouderen en kwetsbaren casemanagement, thuisbegeleiding, geestelijke verzorging thuis. Via het Wel Thuis Lidmaatschap bieden we aan deze groep een scala aan diensten, uitjes en activiteiten en via Slim Wonen met zorgtechnologie is het mogelijk handige (technische) hulpmiddelen aan te vragen die het (langer) thuis wonen veilig en aangenamer maken.

Kan mijn naaste zonder afspraak of verwijzing naar een ontmoetingscentrum van Saffier?

Ja, onze ontmoetingscentra zijn vrij toegankelijk voor wijkbewoners en mantelzorgers. Bekijk het aanbod van onze ontmoetingscentra of breng een vrijblijvend bezoek. Onze medewerkers heten u graag welkom!