Home Aanbod Verwijzers en zorgprofessionals Regionaal Expertisecentrum Korsakov

Regionaal Expertisecentrum Korsakov

In Domus Nostra wonen mensen met het syndroom van Korsakov. Wij begeleiden en behandelen de bewoners en delen onze kennis en kunde landelijk en regionaal.

Met het Regionaal Expertise Centrum Korsakov (REC Korsakov) kunnen wij andere zorginstellingen en zorgprofessionals zoals (huis)artsen ondersteunen door onze kennis en ervaring in te zetten wanneer zij vragen hebben over hun cliënten of patiënten waarbij (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov speelt.

Wat doet het Regionaal Expertise Centrum Korsakov?

De gespecialiseerde zorg die mensen met het syndroom van Korsakov ontvangen, wordt geboden door een zogenaamd expertise centrum. Domus Nostra is een Regionaal Expertisecentrum (REC) op het gebied van Korsakov. Dat wil zeggen dat wij samen met andere zorgaanbieders in de regio werken aan het organiseren en ontwikkelen van structureel goede zorg voor mensen met (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov: de juiste zorg op de juiste plek. Een van onze taken is het delen van onze kennis en expertise met andere (zorg)organisaties en zorgprofessionals.

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van het Regionaal Expertisecentrum Korsakov, wij worden bekostigd door ontvangen subsidie zodat we laagdrempelig zorgprofessionals kunnen helpen in het bieden van de juiste zorg aan mensen met (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov.

 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over cliënten met (een vermoeden van) Korsakov. Dit kan zowel op afstand als op locatie, afhankelijk van de vraagstelling.

Wij bieden:

  • Begeleiding en ondersteuning door scholing/coaching voor medewerkers
  • Consultatie en advies betreffende (complexe) casuïstiek
  • Advies over diverse onderwerpen zoals dagbesteding, inzet van (vak)therapie, leefomgeving, structuur etc.
  • Advies bij het toepassen van de principes van de empathisch-directieve benadering
  • Advies bij het toepassen van de principes van foutloos leren

In de folder leest u meer over het Regionaal Expertisecentrum Korsakov

Expertisecentra Langdurige Zorg

Het Ministerie van VWS heeft na onderzoek in 2019 vastgesteld dat voor een aantal Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC) doelgroepen specifieke kennis en kunde nodig is om de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te borgen. Korsakov is één van deze doelgroepen.

Uit het onderzoek is gebleken dat deze qua omvang beperkte groep gespecialiseerde zorg nodig heeft. Deze hoog complexe zorg vraagt om samenwerking tussen verschillende disciplines; denk aan specialisten, deskundigen op het gebied van GGZ of verpleging en verzorging. Zij werken samen in een multidisciplinair verband.

Vragen of advies nodig?