Thuisbegeleiding

Soms lukt het niet helemaal om de regie vast te houden. In dat geval is er ondersteuning mogelijk van een thuisbegeleider. De aard en ernst van problemen in de thuissituatie kunnen sterk variëren, net als de oorzaken en gevolgen ervan. Thuisbegeleiding is hulpverlening die activeert, structureert en die het dagelijks leven weer op de rails zet. Dit doen onze thuisbegeleiders samen met u en eventuele naasten. De hulpverlening kan preventief, voor kortere tijd of langdurend zijn.

Wat doet een thuisbegeleider?

Het hoofddoel van onze thuisbegeleiders is het ondersteunen van kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid. Dit doen zij door structuur aan te brengen in het dagelijks leven. De thuisbegeleider is de steun en toeverlaat en een onafhankelijke, vaste begeleider voor cliënten en hun naasten. Zo wordt er een band opgebouwd en ontstaat er vertrouwen. De thuisbegeleider biedt een luisterend oor, zoekt contact met professionele instellingen en organisaties in de regio en helpt bij het maken van lastige keuzes. Ook onderhoudt een thuisbegeleider contact met eventuele betrokken (zorg)professionals op het gebied van gezondheid, dagbesteding en andere gebieden, zoals uw huisarts, een maatschappelijk werker of een wijkverpleegkundige.

Kortom: een thuisbegeleider kan zaken met en voor u regelen zodat u zelf de regie kunt blijven houden over uw leven met uw hulpvraag. De ondersteuning van de thuisbegeleider maakt het mogelijk dat u langer thuis kan blijven wonen, langer actief blijft en leuke dingen kunt blijven doen.

Hoe kunt u gebruik maken van thuisbegeleiding?

Om in aanmerking te komen voor thuisbegeleiding is op de eerste plaats een zelfstandige woonplek noodzakelijk. Dat wil zeggen dat u niet in een zorginstelling woont. Daarnaast is een indicatie nodig. Dit kan een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn, een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) of een indicatie in het kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet). De indicaties worden afgegeven door uw gemeente (Wmo), het Centrum Indicatiestelling Zorg (Wlz) of een wijkteam (Zvw). Een indicatie voor thuisbegeleiding heeft geen gevolgen voor eventuele andere indicaties zoals thuiszorg.

Thuisbegeleiding is veelal een gratis dienst; hierover informeren we u voor aanvang van de dienstverlening. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig om gebruik te maken van de thuisbegeleiding.

 

 

Meer informatie leest in de folder.   Heeft  u nog vragen of wilt u zich aanmelden bij een van onze thuisbegeleiders dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau van Saffier Telefoonnummer 0800- 72 33 437 of via email.