ANBI organisatie

Saffier Groep is aangewezen door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij zijn erkend als goed doel en volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Als ANBI behoeven wij geen schenkbelasting te betalen over ontvangen giften of uitkeringen die we in het algemeen belang doen. Ook betalen ANBI organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor meer informatie over de ANBI-status van een instelling kunt u terecht op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Jaarverantwoording

Saffier legt jaarlijks verantwoording af door middel van jaarverslag/jaarrekening. Deze verantwoording is openbaar via de website www.jaarverslagenzorg.nl


Beleid

Het Fondsenwervingsbeleid van Saffier vindt u in de volgende link: Fondsenwervingsbeleid Saffier (pdf)

Saffier Groep is lid van het Instituut Fondsenwerving (IF) en daarmee gebonden aan de gedragscode van het IF. Het IF is de branchevereniging voor fondsenwervende instellingen (mits ANBI), professionals en dienstverleners die deze sector een warm hart toedragen. De gedragscode van het IF kunt u hier downloaden

http://www.instituutfondsenwerving.nl/gedragscode-if/