Corona maatregelen

Laatste wijziging: 22-03-2021

Mondkapjes

Het was op de Saffier locaties al eerder ingesteld, maar nu landelijk de inzet van mondkapjes in de winkels en in openbare ruimten verplicht, melden we nogmaals dat ook op de locaties van Saffier het dragen van een mondkapjes verplicht is.

Dit geldt ook voor bezoek, ook in de kamer of het appartement van de bewoner of cliënt. Iedere bezoeker krijgt een mondkapje van Saffier, dit kunt u bij de receptie van de locatie verkrijgen. Het is niet toegestaan om een eigen en/of stoffen mondmasker te dragen binnen de gebouwen van Saffier.

Bezoek

In de persconferentie van afgelopen maandag is genoemd dat bewoners in verpleeghuizen twee bezoekers per dag mogen ontvangen. In deze brief geven we aan wat het Saffier beleid vanaf dit moment is.

Maatregelen bezoek

In navolging van de landelijke richtlijnen mag een bewoner weer twee verschillende bezoekers per dag gaan ontvangen. Aangezien op onze locatie het merendeel van de bewoners inmiddels een tweede vaccinatie heeft ontvangen, geldt de bezoekregeling voor alle bewoners van de locatie. Voor de collectieve veiligheid van alle bewoners is het wel van belang dat de maatregelen goed nageleefd worden. Deze kunt u hieronder teruglezen.

Richtlijnen versoepeling

Wij vertrouwen erop dat u in deze tijd extra voorzorgsmaatregelen treft, dat alle bezoek volgens de geldende richtlijnen van de overheid zal plaatsvinden en dat u zelf en anderen die op bezoek komen geen klachten (zoals keelpijn, verkoudheid, koorts, etc.) hebben.

Deze huidige maatregelen blijven van kracht:

 • Bezoek draagt een chirurgisch mondkapje, dit krijgt u bij de receptie en is verplicht
 • Bezoek registreert zich bij de receptie
 • Samen houden wij altijd 1,5 meter afstand, óók in het appartement of de kamer van cliënt/bewoner
 • Uitstekende (hand)hygiëne (handen wassen etc.) blijft uiterst belangrijk
 • Aanwijzingen van het personeel/de locatie worden altijd opgevolgd

Uitzondering hierop is bezoek aan cliënten op de palliatieve unit en bewoners die palliatieve zorg krijgen in de laatste levensfase. Bezoek van meerdere personen kan dan in overleg met de leidinggevende van de afdeling plaatsvinden.

Alleen samen kunnen we het risico op besmettingen zo veel mogelijk beperken. We rekenen dan ook op uw medewerking!

Restaurants

Vanaf maandag 22 maart kunnen we stap voor stap de restaurants op onze locaties weer openen. Er zijn nog wel een aantal voorwaarden om dit op een goede, veilige manier te organiseren. De volgende afspraken zijn hierover gemaakt:

 • Bewoners hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te hanteren
 • Bewoners zitten met hun eigen bezoekers apart aan een tafel (dus niet bewoners en hun bezoekers met elkaar aan 1 tafel)
 • Medewerkers van de Horeca & Catering dragen altijd een chirurgisch mondkapje
 • Medewerkers van de Horeca & Catering hanteren buiten het opnemen, serveren en afruimen van een bestelling om altijd 1,5 meter afstand
 • Bezoekers en alle overige medewerkers dragen altijd een chirurgisch mondkapje in het restaurant behalve als ze eten/drinken of aan tafel zitten
 • Deze criteria gelden voor de locaties Swaenesteyn, WoonZorgPark Loosduinen, Swaenehove en Nolenshage
 • Voor de locaties Huize Royal, Maison Gaspard en Mechropa kunnen deze criteria pas in een later stadium ingaan. Op deze locatie houden de bewoners onderling nog 1,5 meter afstand en zijn er niet meer dan 30 bewoners in één ruimte.

Avondklok

Gezien de ingestelde avondklok gaan wij er vanuit dat bezoek tijdig onze locatie verlaat.

Zorgmedewerkers vallen onder de ‘cruciale beroepen’ en kunnen ook tijdens de bloktijden van en naar het werk komen. De bezetting in de avond en nacht zal dan ook onveranderd doorgaan en de zorg blijft zoals u gewend bent.

Corona vaccinatie

Medewerkers
Op maandag 11 januari is GGD Haaglanden gestart met het vaccineren van de medewerkers uit de ouderenzorg. Alle medewerkers van Saffier hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.

Bewoners
Inmiddels zijn de vaccinatierondes geweest en ook bewoners met een eigen huisarts zijn benaderd. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de afdeling.

Contactgegevens Saffier-locaties