Corona maatregelen

11-01-2021

Mondkapjes

Het was op de Saffier locaties al eerder ingesteld, maar nu landelijk de inzet van mondkapjes in de winkels en in openbare ruimten verplicht, melden we nogmaals dat ook op de locaties van Saffier het dragen van een mondkapjes verplicht is.

Dit geldt ook voor bezoek, ook in de kamer of het appartement van de bewoner of cliënt. Iedere bezoeker krijgt een mondkapje van Saffier, dit kunt u bij de receptie van de locatie verkrijgen. Het is niet toegestaan om een eigen en/of stoffen mondmasker te dragen binnen de gebouwen van Saffier.

Bezoek

Voor Saffier staan de veiligheid en het welzijn van bewoners, cliënten en medewerkers voorop. Er blijft een maximum van 2 bezoekers per dag gelden. Kinderen onder de 13 jaar worden niet geteld als bezoeker.

Wij vertrouwen erop dat u in deze tijd extra voorzorgsmaatregelen treft, dat alle bezoek volgens de geldende richtlijnen van de overheid zal plaatsvinden en dat u zelf en anderen die op bezoek komen geen klachten (zoals keelpijn, verkoudheid, koorts, etc.) hebben.

Uiteraard blijven de al eerder gecommuniceerde maatregelen van kracht:

  • Bezoek draagt een chirurgisch mondkapje, dit krijgt u bij de receptie en is verplicht
  • Samen houden wij altijd 1,5 meter afstand, óók in het appartement of de kamer van cliënt/bewoner
  • Uitstekende (hand)hygiëne (handen wassen etc.) blijft uiterst belangrijk
  • Aanwijzingen van het personeel/de locatie worden altijd opgevolgd

Alleen samen kunnen we het risico op besmettingen zo veel mogelijk beperken. We rekenen dan ook op uw medewerking!

Corona vaccinatie

Medewerkers
Op maandag 11 januari is GGD Haaglanden gestart met het vaccineren van de medewerkers uit de ouderenzorg. Alle medewerkers van Saffier hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.

Bewoners
We kunnen ons voorstellen dat er ook bij u vragen leven over de corona-vaccinatie en hoe dat voor u als bewoner of voor uw naaste georganiseerd zal worden. Bij Saffier houden we alle berichtgeving over het corona vaccin nauwlettend in de gaten. Het ontbreekt momenteel echter nog aan concrete informatie vanuit de overheid over bijvoorbeeld wanneer deze vaccinaties precies gegeven kunnen worden, wat de procedure wordt etc. Zodra we meer informatie hebben over het vaccin, hoe we dit bij Saffier gaan doen etc., zullen we u hier natuurlijk verder over informeren.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de afdeling.

Contactgegevens Saffier-locaties