Inge Oosterveld

Nieuwsgierig naar alles op gebied van beweging en dans heeft zij haar opleiding aan de dansacademie te Rotterdam aangevuld met scholing in New York in diverse moderne dansstijlen en lichaamsgerichte technieken en de studie Laban-bewegingsanalyse.

Inge-Oosterveld.png#asset:9297Terug in Nederland is ze afgestudeerd als master danstherapeut. Zij werkt als danstherapeut, docent danstherapie, begeleider van studenten danstherapie en heeft een verleden als danseres en choreograaf. Inge heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring als danstherapeut binnen verschillende instellingen van de GGZ met traumaverwerking als specialisatie en is geboeid door alle creatieve uitingsvormen. Werkt momenteel aan een boek en film over danstherapie.

Workshop: Een kijk op het syndroom van Korsakov middels Laban bewegingsanalyse

Hoe iemand beweegt geeft informatie over wat zich afspeelt in de innerlijke wereld en hoe iemand zich verhoudt tot de omgeving.

De labanbewegingsanalyse is een observatie instrument waarmee het bewegingsprofiel van iemand in beeld kan worden gebracht. Hiermee ontstaat een zorgvuldige kijk op bewegingspatronen en bewegingsvoorkeuren en de mogelijke betekenis voor die persoon. Aan de hand van casuïstiek van personen met het syndroom van Korsakov wordt een verdiepende inkijk gegeven in wat er uiterlijk in beweging zichtbaar is en hoe dit verband houdt met de innerlijke beweegreden. Er wordt uitleg gegeven hoe traumatische ervaringen in relatie staan tot deze innerlijke beweegreden.

Een reis door het bewegingslandschap van het syndroom van Korsakov door de bril van de Labanbewegingsanalyse.