Informatie & kosten

Om alle informatie over De Drie Linden nog eens door te lezen kunt u de folder hier downloaden.

Folder De Drie Linden

Kosten

Voor verblijf in De Drie Linden is een indicatie nodig voor een ZorgZwaartePakket (ZZP) 5 of 7. Dit ZZP vraagt u zelf aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), of samen met uw huisarts. Ook het team van de casemanagers van De Drie Linden kan u hierbij helpen. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Informatiemap De Drie Linden

Wanneer u in De Drie Linden komt wonen, krijgt u een map met de nodige informatie. Daarbij ook een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap geven wij aan hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in De Drie Linden.

Informatiemap De Drie Linden


Zorgleveringsovereenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Een voorbeeld van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de bijzondere modules vindt u hier:

Zorgleveringsovereenkomst

Fixatievrije zorg, Wet zorg en dwang (WZD)

Binnen Domein Expertise Dementie zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving, wat betekent dat u zich veilig en vrij kunt bewegen. Het kan voorkomen dat er hulp(middelen) worden ingezet om dit te ondersteunen. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, overleggen wij dit altijd met u en uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Wij zullen te allen tijde voor het minst ingrijpende middel kiezen om ervoor te zorgen dat u zich zo lang mogelijk vrij en veilig kunt bewegen.

Saffier zet zich in voor valpreventie van mensen met dementie zonder gebruik van fixatiemiddelen. Onrustbanden, verpleegdekens, spanlakens en op de vloer gefixeerde stoelen worden nooit gebruikt.
Andere hulpmiddelen die tot fixatie leiden zoals stoelgordels, vaste tafelbladen en volledige bedhekken - worden alleen als laatste redmiddel ingezet en in principe tijdelijk. Dit geldt ook voor de mensen met een delier.

Bij de inzet van een hulpmiddel, volgen wij de wettelijke voorschriften van de WZD. De WZD beschermt u, als bewoner, tegen onnodige onvrijwillige zorg met een stappenplan waarin zorgverleners alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld brengen. In de ZorgLeefPlan-bespreking bespreken wij met elkaar de risico’s van het wel- of niet inzetten van een hulpmiddel en maken wij met elkaar, het multidisciplinaire team, u en uw (wettelijk) vertegenwoordiger, afspraken hierover, welke we met regelmaat evalueren. Meer informatie hierover krijgt u van uw behandelaar wanneer hier sprake van is.