Meer over de zorg

Als u in De Drie Linden komt wonen, zullen we veel met u en met uw naasten in gesprek gaan om u zo goed mogelijk te leren kennen zodat u uw dag kunt invullen zoals u dat wenst. Daar waar u woont stellen wij onszelf ten doel om u te helpen een zinvolle dag te beleven die het gevoel van welzijn vergroot. Dit doen wij op maat en op individueel niveau.

In onze visie wordt uw welzijn als uitgangspunt genomen voor onze zorg- en dienstverlening. Vandaar dat De Drie Linden heeft gekozen voor het concept kleinschalig wonen. Deze richting sluit meer aan bij het gewone wonen en het dagelijkse leven voelt daardoor meer aan als een ‘thuis’ in plaats van een ‘tehuis’. Daarnaast zullen de positieve aspecten zoals de lichamelijke zorg en veiligheid ook moeten worden geborgd. In feite komt het neer op het zoeken naar een nieuwe balans, waarin welzijn een belangrijkere positie inneemt. Door deze bril is naar tal van onderwerpen binnen onze locatie gekeken en zijn deze meer afgestemd op het gewone leven en wonen. Zoals bijvoorbeeld het werken met kleinere teams.