Voor bewoners van De Drie Linden

LindenNieuws is het huisblad van De Drie Linden. Hierin staat o.a. nieuws van de Domeinmanager, de Cliëntenraad en een overzicht van de geplande activiteiten. LindenNieuws verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid in De Drie Linden. U kunt zich ook aanmelden om het blad digitaal te ontvangen. Klik voor de laatste editie op:

LindenNieuws | Augustus - September 2021

Cliëntenraad

De Drie Linden heeft een cliëntenraad om de belangen van de bewoners te behartigen. De cliëntenraad bestaat uit maximaal acht leden, waarin elk gebouw van De Drie Linden vertegenwoordigd wordt. Familieleden en/of betrokkenen die belangstelling hebben, kunnen worden voorgedragen en met instemming van bewoners en/of familie kunnen worden benoemd in de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert eenmaal per twee maanden en geeft gevraagd- en ongevraagd advies aan het management van de locatie.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad?

Neem eenvoudig contact op via de mail: c.dedrielinden@saffiergroep.nl

De Vrienden van De Drie Linden

De Vrienden van De Drie Linden is de onafhankelijke steunstichting van De Drie Linden. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor bewoners. De Vrienden zijn er voor de extra´s die ertoe doen. Het abonnement ´Muziek in Huis´ bijvoorbeeld, met elke maand een optreden klassieke muziek in De Drie Linden.

Meer over de Vrienden van kunt u lezen bij de steunstichtingen.