Voor mantelzorgers van De Drie Linden

De Drie Linden is een huis en een thuis, waar het fijn is om te wonen en te leven. Een plek waar aandacht is voor het welzijn en kwaliteit van leven, veilige zorg en persoonsgerichte behandeling. Een plek waar uw mantelzorgers, familie en vrienden welkom zijn.

Voor de mantelzorgers wil De Drie Linden een huis van ondersteuning en samenwerking zijn. Dit faciliteren wij mede door familiegesprekken te houden. In de gesprekken krijgen u en uw naasten meer informatie over wat een mantelzorger zoal mag en kan en hoe wij de samenwerking zien tussen u als bewoner, de mantelzorger en ons als professional.

Als mantelzorger vervult u een waardevolle rol voor uw dierbare en onze zorgmedewerkers. U kent de wensen en behoeften van uw naaste, behartigt zijn/haar belangen en bent een belangrijke gesprekspartner voor onze medewerkers. Een goede samenwerking tussen De Drie Linden en u als mantelzorger is daarom cruciaal. Bij Saffier vinden wij het belangrijk om mantelzorgers te tonen hoe waardevol ze zijn.