Informatie & kosten

Om alle informatie over De Lozerhof nog eens door te lezen kunt u de folder hier downloaden.

Kosten

Voor verblijf in De Lozerhof is een indicatie nodig voor een ZorgZwaartePakket (ZZP) 5 of 7. Dit ZZP vraagt u zelf aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), of samen met uw huisarts. Ook het team van de casemanagers van De Lozerhof kan u hierbij helpen. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Informatiemap De Lozerhof

Wanneer u in De Lozerhof komt wonen, krijgt u een map met de nodige informatie. Daarbij ook een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap geven wij aan hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in De Lozerhof.

Informatiemap De Lozerhof (versie april 2019).pdf

Bijlages van de informatiemap:

Zorgleveringsovereenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Een voorbeeld van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de bijzondere modules vindt u hier:

Zorgleveringsovereenkomst