Informatie & kosten

Om alle informatie over De Lozerhof nog eens door te lezen kunt u de folder hier downloaden.

Kosten

Voor verblijf in De Lozerhof is een indicatie nodig voor een ZorgZwaartePakket (ZZP) 5 of 7. Dit ZZP vraagt u zelf aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), of samen met uw huisarts. Ook het team van de casemanagers van De Lozerhof kan u hierbij helpen. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. 

Informatiemap De Lozerhof 

Wanneer u in De Lozerhof komt wonen, krijgt u een map met de nodige informatie. Daarbij ook een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap geven wij aan hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in De Lozerhof.

Informatiemap PG De Lozerhof (versie juli 2015).pdf 

Bijlages van de informatiemap: