Meer over de zorg

Screeningsafdeling

De Lozerhof heeft een screeningsafdeling. U kunt op deze afdeling worden opgenomen als er een vermoeden is van psychogeriatrische problemen (dementie), waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt wonen.

Gedurende het verblijf wordt u door een team dat bestaat uit een arts, behandelaren en verzorgenden/verpleegkundigen intensief geobserveerd en behandeld en wordt vervolgens een diagnose vastgesteld. Voor plaatsing op de screeningsafdeling is een verwijzing van een (huis)arts nodig.

Kortdurend verblijf

In de Lozerhof is ook tijdelijk verblijf mogelijk. Speciaal voor onderzoek/observatie in verband met ernstige vergeetachtigheid, kortdurende behandeling en revalidatie kunt u bij ons terecht. Wij bieden ook terminale zorg. En u bent welkom voor een tijdelijk verblijf, zodat wij de zorg voor u even kunnen overnemen van de mensen thuis. Om gebruik te kunnen maken van kortdurend verblijf hebt u een chronische op psychogeriatrische grondslag gestelde indicatie nodig, die u al eerder hebt ontvangen. Ten slotte is tijdelijk verblijf mogelijk voor mensen met cognitieve stoornissen die ontwijkend gedrag vertonen en al in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

Het Groene Hart

Op de zesde etage van De Lozerhof zijn twee groepswoningen, voor elk negen bewoners: ‘het Groene Hart’. Hier heeftt u een eigen kamer, en deelt u met de andere bewoners een woonkeuken. U woont dan wel in een groot gebouw, maar de groepswoningen geven het gevoel van een beschermde en intieme omgeving.