Voor bewoners van De Lozerhof

Hofnieuws is het huisblad van De Lozerhof. Hierin staat o.a. nieuws van de Gebiedsmanager, de Cliëntenraad en een overzicht van de geplande activiteiten. Hofnieuws verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid via de folderrekken van De Lozerhof. U kunt zich ook aanmelden om het blad digitaal te ontvangen. Dit kunt u mailen naar: hofnieuws@saffiergroep.nl. Klik voor de laatste editie op:

Geestelijke verzorging bij De Lozerhof

Als u in De Lozerhof komt wonen, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In De Lozerhof is een geestelijk verzorger verbonden, die u dan graag bijstaat.

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

In De Lozerhof worden wekelijks kerkdiensten georganiseerd. Ook worden er regelmatig andere bijeenkomsten georganiseerd met een levensbeschouwelijk karakter. Meer informatie hierover vindt u in het Hofnieuws en op de informatieborden in De Lozerhof.

Lh Gesprek Mantelzorger Arf 025

Cliëntenraad

De Lozerhof heeft een cliëntenraad om de belangen van de bewoners te behartigen. De leden van de cliëntenraad zijn:

  • Mevrouw H. van den End, voorzitter
  • Mevrouw G. van Tintelen-Gerritsen, vicevoorzitter
  • Mevrouw M. Boersma-Kuiper
  • Mevrouw R. Rodenrijs
  • Mevrouw A. Tetenburg
  • Mevrouw S. Rossman

U kunt de cliëntenraad bereiken via e-mail: Clientenraad_lh@saffiergroep.nl.

Bij de receptie is ook een brievenbus van de cliëntenraad. Daarin kunt u uw post doen met schriftelijke vragen, opmerkingen e.d.

De Vrienden van De Lozerhof

De Vrienden van De Lozerhof is de onafhankelijke steunstichting van De Lozerhof. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor de bewoners. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! Het abonnement ‘Muziek in Huis’ bijvoorbeeld, met elke maand een optreden klassieke muziek in De Lozerhof.

Meer over de Vrienden van kunt u lezen bij de steunstichtingen.