Voor mantelzorgers van De Lozerhof

Als mantelzorger vervult u een waardevolle rol voor uw dierbare en onze zorgmedewerkers. U kent de wensen en behoeften van uw naaste, behartigt zijn/haar belangen en bent een belangrijke gesprekspartner voor onze medewerkers. Een goede samenwerking tussen De Lozerhof en u als mantelzorger is daarom cruciaal. Bij Saffier vinden wij het belangrijk om mantelzorgers te tonen hoe waardevol ze zijn.

De Lozerhof organiseert regelmatig Het Mantelzorg Café. Dit wordt speciaal voor de mantelzorgers van de Lozerhof georganiseerd met als doel om op ontspannen wijze met elkaar ervaringen uit te wisselen. Het is een ontmoetingsmoment waar mantelzorgers kennis kunnen maken met andere mantelzorgers. Maar er kunnen ook vragen worden gesteld aan medewerkers.

Meer informatie kunt u aanvragen op de locatie.