Informatie & kosten

Wilt u in aanmerking komen voor een plaats in Domus Nostra, dan is een geldige indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vereist, bij voorkeur een ZZP 7 VV. Met deze indicatie zijn de kosten voor zorg en begeleiding met verblijf geregeld. Het CAK berekent een eigen bijdrage die voor rekening is van de cliënt. We kijken steeds zorgvuldig of iemand geschikt is voor wonen in Domus Nostra. Daarom vragen we ook om een ingevuld aanmeldformulier en een verslag van een recent afgenomen neuropsychologisch onderzoek (NPO). Wij ontvangen deze gegevens bij voorkeur via een GGZ-instelling. Als we vinden dat u geschikt lijkt te zijn voor wonen in Domus Nostra komt u op de wachtlijst.

Informatiemap

Wanneer u in Domus Nostra komt wonen krijgt u bij verhuizing een uitgebreide informatiemap, en een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap leest u hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in Domus Nostra.

Bekijk hier de informatiemap.

Zorgleveringsovereenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Een voorbeeld van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de bijzondere modules vindt u hier:

Zorgleveringsovereenkomst