Voor bewoners Domus Nostra

Geestelijke verzorging bij Domus Nostra

Als u in Domus Nostra komt wonen, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In Domus Nostra is een geestelijk verzorger werkzaam, die u graag bijstaat.

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan samen met u stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

Gespreksgroep 'de jaren '60'

In Domus Nostra organiseert de geestelijk verzorger samen met de activiteitenbegeleiding elke 2 weken de gespreksgroep 'de jaren '60'. Hier worden verhalen verteld: moie en grappige verhalen, soms droevige verhalen en af en toe sterke verhalen. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u in het huisblad Nostra Nieuws.

Dn Moestuin Schoffelen Arf

De Vrienden van Domus Nostra

De Vrienden van Domus Nostra is de onafhankelijke steunstichting van Domus Nostra. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor de bewoners van Domus Nostra. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! Zoals fotoclub De Fotomaatjes. Bewoners met liefde voor de fotografie komen wekelijks bij elkaar om onder meer te werken aan de techniek en elkaars nieuwste foto’s te bekijken. Meer over de activiteiten kunt u lezen in de nieuwsbrief.

Cliëntenraad

Domus Nostra heeft een actieve cliëntenraad om de belangen van de bewoners te behartigen. Zij is uitgegroeid tot een overleg waarin wij samen met de gebiedsmanager en de teamleiders aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en aan de kwaliteit van wonen en zorg voor de bewoners.

De huidige leden van de cliëntenraad van Domus Nostra zijn:

  • De heer M. van der Put, voorzitter
  • Mevrouw Ch.J. Eversteijn, secretaris

De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse, neemt u dan contact op (clientenraaddomusnostra@saffiergroep.nl).