Informatie & kosten

In Huize Royal wordt wonen en de zorg gescheiden aangeboden. U huurt bij ons een woning in de sociale of vrije huursector. Maar dat kan alleen met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg én verblijf. In dit indicatiebesluit staat vermeld voor welke zorgzwaarte u in aanmerking komt. Dit zorgzwaartepakket (ZZP) zet Saffier om naar een Volledig Pakket Thuis (VPT), waarmee de zorgkosten gefinancierd kunnen worden. Binnen het VPT hebt u recht op de zorg- en dienstverlening die overeenkomen met wat uw ZZP aangeeft. Het verblijf is daarvan uitgezonderd, omdat u bij ons een woning huurt.

Daarnaast betaalt u een lage, eigen bijdrage voor de benodigde zorg die onder de Wet Langdurige Zorg valt. 

De Informatiemap

Wanneer u in Huize Royal komt wonen, geven we u vooraf graag wat meer informatie. U krijgt een uitgebreide informatiemap en een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap leest u hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in Huize Royal. 

De folder

Hier kunt u de folder van Huize Royal downloaden