Voor bewoners van Huize Royal

Huisblad Ons Nieuws

Het laatste nieuws van Huize Royal verschijnt elke maand in het huisblad Ons Nieuws. Hierin leest u berichten van de gebiedsmanager, de Cliëntenraad en een overzicht van de activiteiten. De laatste versie vindt u hier:


Geestelijke verzorging bij Huize Royal

Als u in Huize Royal komt wonen of tijdelijk verblijft, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In Huize Royal is een geestelijk verzorger werkzaam, die u dan graag bijstaat. 

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

In Huize Royal worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met een levensbeschouwelijk karakter. Meer informatie hierover vindt u in het huisblad Ons Nieuws of in de activiteitenoverzichten.

Neutraal Handen Ineen Fvd

Stichting Ons Thuis

De Stichting Ons Thuis is de steunstichting van Huize Royal en al sinds 1977 nauw betrokken bij de locatie. Ons Thuis heeft een brede doelstelling die gericht is op het welzijn van ouderen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om veel verschillende activiteiten te organiseren. Meer over de Stichting Ons Thuis kunt u lezen op de pagina Vrienden en Steunstichtingen.

De Cliëntenraad

Huize Royal/Royal Rustique heeft een actieve cliëntenraad om de belangen van de bewoners te behartigen. Zij is uitgegroeid tot een overleg waarin wij samen met de gebiedsmanager en de teamleiders aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en aan de kwaliteit van wonen en zorg voor de bewoners.

De huidige leden van de cliëntenraad van Huize Royal/Royal Rustique zijn:

  • De heer A.F. van Goch
  • Mw. A. van Woerden
  • Mw. L. van Hekke-Gosker

De Cliëntenraad is te bereiken via de mail: c.royal@saffiergroep.nl.