Informatie en kosten

Voor de zorggarantiewoningen worden wonen en zorg gescheiden aangeboden. U huurt bij ons een zorggarantiewoning in de vrije huursector. Hebt u zorg nodig, dan kunt u die krijgen via het Volledig Pakket Thuis (VPT) of het Persoons Gebonden Budget (PGB). In beide gevallen is een indicatie vereist van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de benodigde zorg. Die indicatie zet Saffier om naar een VPT of een PGB. Daarmee krijgt u dus de zorgkosten vergoed. De kosten voor de huur blijven voor uw eigen rekening.

Voor het verzorgingshuis Maison Gaspard hebt u een indicatie nodig voor minimaal zorgzwaartepakket 4. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).

In Maison Gaspard is het ook mogelijk om de zorg particulier in te kopen, dus zonder indicatie. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw situatie. Neem hiervoor contact op met de woonzorgbemiddelaar (woonzorgbemiddelaar@saffiergroep.nl).

De informatiemap

Wanneer u een keuze maakt voor verblijf in Maison Gaspard, dan geven we u vooraf graag wat meer informatie. U krijgt een uitgebreide informatiemap, en een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap leest u hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in Maison Gaspard.

Folder Maison Gaspard de Coligny

Om alle informatie nog eens rustig door te kunnen lezen kunt u hier de folder van Maison Gaspard de Coligny downloaden.