Voor bewoners Maison Gaspard de Coligny

Huisblad

Ongeveer vier keer per jaar verschijnt De Huisgenoot, het huisblad van Maison Gaspard. Hierin staan onder meer berichten van de gebiedsmanager en de cliëntenraad en algemene informatie. De laatste versie vindt u hier:

Geestelijke verzorging bij Maison Gaspard

 Als u in Maison Gaspard komt wonen of tijdelijk verblijft, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In Maison Gaspard is een geestelijk verzorger werkzaam, die u dan graag bijstaat. 

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

In Maison Gaspard worden regelmatig bijeenkomsten met een levensbeschouwelijk karakter georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u in het huisblad De Huisgenoot op de informatieborden.

Neutraal Handen Ineen Fvd

De cliëntenraad 

Maison Gaspard de Coligny heeft een cliëntenraad om de gezamenlijke belangen van de bewoners te behartigen. De cliëntenraad is als volgt samengesteld:

  • De heer drs. E.J.G. Ouwejan (voorzitter) 
  • Mevrouw W. Bassa (namens de bewoners) 
  • De heer R.A.T. Parry (namens bewoners)
  • De heer mr. C.A. Troost (namens abonnees Wel thuis
  • Mevrouw C.A.W. Jongbloed-Reinders (namens abonnees Wel thuis
  • Mevrouw A. Raven (namens abonnees Wel thuis)

Adviseur van de cliëntenraad: de heer jhr. mr. P.C.I.G.M. van Nispen tot Sevenaer
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw I. Jansen van der Sligte (e-mail I.Jansenvandersligte@saffiergroep.nl)

De cliëntenraad organiseert enkele keren per jaar een algemene cliëntenvergadering. 

U kunt de cliëntenraad van Maison Gaspard de Coligny bereiken: 

  • per post geadresseerd aan ‘de Cliëntenraad Maison Gaspard de Coligny’, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW Den Haag
  • door rechtstreeks contact op te nemen met de voorzitter, de heer Ouwejan: telefonisch 070-3500032 of per e-mail eric.ouwejan@tiscali.nl.

Stichting Vrienden van Hospice de Wallon de la Haye 

De Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye (‘Stichting Vrienden’) ondersteunt Maison Gaspard de Coligny financieel om extra activiteiten mogelijk te maken. Dankzij bijdrage van de Stichting Vrienden kunnen we met name religieuze, culturele en recreatieve activiteiten organiseren: creatieve cursussen, concerten en dagtochten. Ook besteden we een deel van de bijdrage aan vergoedingen van de geestelijk verzorger en woonbegeleiders en aan (her)inrichting van ruimtes. Meer over de Stichting kunt u lezen op de pagina Vrienden en steunstichtingen.