Informatie & kosten

Voor verblijf in Nolenshaghe hebt u een indicatie nodig voor ZZP 6, 7, 8 of 10 of ELV hoog complex. Die wordt door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) afgegeven. U betaalt voor uw verblijf een eigen bijdrage vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze bijdrage is afhankelijk van uw belastbaar inkomen en wordt dor de overheid bepaald en ook geïnd.

De indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg wordt door de behandelend specialist in het ziekenhuis afgegeven. Deze vorm van zorg wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Folders

Hier kunt u de folders downloaden die van toepassing zijn voor Nolenshaghe: