Voor bewoners Nolenshaghe


Het huisblad

In huisblad ’t Haghenaertje vindt u het laatste nieuws over de locatie, de activiteiten, etc. Het blad verschijnt ongeveer zes keer per jaar. Het is hier online te lezen en het wordt verder verspreid in het huis zelf. U kunt ’t Haghenaertje ook via de mail ontvangen: via haghenaertje@saffiergroep.nl

De laatste versie van het blad vindt u hier:

Geestelijke verzorging bij Nolenshaghe

Als u in Nolenshaghe komt wonen of tijdelijk verblijft, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In Nolenshaghe is een geestelijk verzorger werkzaam, die u dan graag bijstaat.

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

Activiteiten van de geestelijk verzorger

In Nolenshaghe worden wekelijks kerkdiensten georganiseerd. Ook is er een stiltecentrum op de eerste etage, waar u op elk moment van de dag even naar toe kunt. Als u van luisteren naar verhalen houdt of juist graag uw eigen verhaal eens wil vertellen, dan bent u welkom bij de levensverhalen-kring. Zoals de naam al zegt staan ‘levensverhalen’ centraal. Soms herkent u zich in verhalen van anderen en dat kan prettig zijn. Meer informatie vindt u in het huisblad Het Haghenaertje.

Neutraal Handen Ineen Fvd

De cliëntenraad

Nolenshaghe heeft een cliëntenraad die het beleid van de locatie kritisch volgt en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt. Dit in overleg met het management van Nolenshaghe. En niet onbelangrijk: de cliëntenraad praat met en luistert naar de cliënten.

De leden van de Cliëntenraad van Nolenshaghe zijn:

  • De heer Hans Koolmees, voorzitter
  • De heer Arjan Bastiaan
  • Mevrouw Monique Junier
  • Mevrouw Nel van der Harst
  • Mevrouw Miranda van der Meer
  • Mevrouw Silvia van Werven
  • Mevrouw Kathy Hoegen

U kunt de cliëntenraad bereiken via e-mail: c.nolenshaghe@saffiergroep.nl

De Vrienden van Nolenshaghe

De Vrienden van Nolenshaghe is de onafhankelijke steunstichting van Nolenshaghe. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor de bewoners. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! Leest u meer over de Vrienden en hoe u kunt doneren op de pagina van onze steunstichtingen.