Voor mantelzorgers van Nolenshaghe

Als mantelzorger vervult u een waardevolle rol voor uw dierbare en onze zorgmedewerkers. U kent de wensen en behoeften van uw naaste, behartigt zijn/haar belangen en bent een belangrijke gesprekspartner voor onze medewerkers. Een goede samenwerking tussen Nolenshaghe en u als mantelzorger is daarom cruciaal. Bij Saffier vinden wij het belangrijk om mantelzorgers te tonen hoe waardevol ze zijn.