Informatie & kosten

Uw behandelend specialist in het ziekenhuis neemt de beslissing of u in aanmerking komt voor revalidatie (Geriatrische Revalidatie) bij Mechropa. Samen met de specialist ouderengeneeskunde van Mechropa kijken we vervolgens wanneer u bij ons terecht kunt. Hebt u een indicatie gekregen voor Geriatrische Revalidatiezorg, dan worden de kosten 100% vergoed vanuit uw basisverzekering.

Informatiemap

Wanneer u voor korte of langere tijd komt revalideren in Mechropa, geven we u vooraf graag wat meer informatie. U krijgt een uitgebreide informatiemap, en een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden De leveringsvoorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap leest u hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen voor de Geriatrische Revalidatiezorg én als u langer in Mechropa zult verblijven.

De folder

Hier kunt u de folder van Mechropa en de informatiefolder over geriatrische revalidatiezorg downloaden: