Voor bewoners van Mechropa

Activiteiten

In Mechropa hebben we elke week een leuk activiteitenprogramma: er zijn bijvoorbeeld concerten, u kunt schilderen of naar yoga. Ontspanning en plezier hebben zijn tenslotte heel belangrijk om snel weer op de been te komen! Het laatste activiteitenprogramma vindt u hier:

Elke maand kunt u de laatste algemene informatie lezen in het huisblad Mechropa Nieuws:

De wekelijkse activiteiten voor de komende periode kunt in Mechropa Nieuws vinden.Cliëntenadviesraad

Mechropa heeft een cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners behartigt. De raad bestaat uit de volgende leden:

  • De heer G.A.M. van der Ark, voorzitter
  • De heer H.A. Sijgers

De cliëntenadviesraad is per post bereikbaar via:
Cliëntenadviesraad Mechropa
Scheveningseweg 96
2584 AC Den Haag

U kunt contact opnemen met de raad via de ambtelijk ondersteuner, mevrouw I. Jansen van der Sligte (I.jansenvandersligte@saffiergroep.nl)

Vrienden van Mechropa

De Stichting Vrienden van Mechropa is de steunstichting van Mechropa. Dankzij deze stichting is het mogelijk om regelmatig extra of grotere activiteiten te kunnen organiseren voor cliënten van Mechropa. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! Zoals de tweewekelijks muziekbijeenkomsten op maandagmiddag. Leest u meer hierover op de pagina van onze steunstichtingen.