Voor bewoners WZP Loosduinen

Huisblad

De Zonnewijzer leest u algemene informatie over/van de locatie lezen, nieuws van de Cliëntenraad en ook een overzicht van alle activiteiten. De Zonnewijzer verschijnt elke maand. De laatste versie vindt u hier:

Activiteiten

In WoonZorgPark Loosduinen wordt van alles georganiseerd. Van creatieve activiteiten zoals schilderen tot sport- en spelmiddagen met bijvoorbeeld gym en koersbal. Een overzicht van de activiteiten vindt u in huisblad De Zonnewijzer.

Geestelijke Verzorging

Als u bij ons in WoonZorgPark Loosduinen komt wonen of tijdelijk verblijft, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In het WoonZorgPark is een geestelijk verzorgers werkzaam, die u dan graag bijstaat.

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

In WoonZorgPark Loosduinen worden regelmatig bijeenkomsten met een levensbeschouwelijk karakter georganiseerd, zoals kerkdiensten en gesprekgroepen. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u in het huisblad De Zonnerwijzer en op de informatieborden.

Neutraal Handen Ineen Fvd

Cliëntenadviesraad

WoonZorgPark Loosduinen heeft een cliëntenraad die de belangen van de bewoners behartigt. De leden van de raad zijn:

  • De heer B. Bakker, voorzitter/penningmeester
  • De heer J. Bonnink, secretaris
  • De heer A. Toet, lid
  • De heer P. Spaans, lid
  • De heer P. Blom, lid
  • De heer A.D. Swint, lid

U kunt de cliëntenraad bereiken via het mailadres: c.loosduinen@saffiergroep.nl.

Vrienden van Loosduinen

Het bestuur van de Vrienden van WoonZorgPark Loosduinen zamelt geld in om activiteiten te kunnen doen die uit het reguliere budget niet kunnen worden gefinancierd. Voor de extra’s die ertoe doen! Leest u meer hierover op de pagina Vrienden en steunstichtingen.