WoonZorgPark Swaenehove

In een leuke buurt

Swaenehove staat aan de Heiloostraat met direct erachter, op loopafstand, het winkelcentrum Monnickendamplein. Leuk om even koffie te drinken of boodschappen te doen. Het zorgcentrum is goed te bereiken met de tram en de bus. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving.

Altijd gezellig om in het restaurant te eten. En de activiteiten daar vind ik de moeite waard

Een bewoner van Swaenehove

Uw eigen woning

U woont in Swaenehove in een eenkamerappartement. U richt uw woning precies zo in als u zelf wilt. Alle appartementen hebben een balkon of terras, waar u heerlijk buiten kunt zitten. In elk appartement is een oproepsysteem dat u kunt gebruiken als u hulp nodig hebt. Zo woont u zelfstandig en kunt u toch een beroep doen op hulp en zorg als dat nodig is. Een veilig idee!

Huiskamers

Bewoners bij wie de geestelijke gesteldheid (sterk) achteruit gaat, vinden in Swaenehove ook een veilige en gezellige omgeving. Wij vangen hen overdag op in speciale huiskamers.

Behandelpraktijken

Wanneer u voor uw herstel ergotherapie, fysiotherapie, dieetadvies en/of logopedie nodig hebt, kunt u gebruikmaken van de eerstelijnspraktijk van Saffier. Behandeling vindt plaats vanuit de behandelruimtes die hiervoor in Swaenehove zijn ingericht of bij u ‘aan huis’ in uw appartement.

Zorgverlening

U bent welkom om in Swaenehove te komen wonen. U hebt daar wel een indicatie voor nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In het indicatiebesluit dat zij afgeven, staat voor welke zorgzwaarte en functies u in aanmerking komt. Dit wordt uitgedrukt in het zorgzwaartepakket (ZZP). In Swaenehove komt u in aanmerking voor een woning met een ZZP4. U ontvangt van ons een zorgleveringsovereenkomst waarin we de wederzijdse rechten en plichten hebben vastgelegd. Samen met u stellen we ook een zorgleefplan op, waarin staat welke zorg u van ons krijgt.

Kortdurend verblijf om verder te herstellen

Het kan voorkomen dat u na een operatie of ongeluk met ontslag gaat uit het ziekenhuis, maar eigenlijk nog niet fit genoeg bent om naar huis te gaan. Dan kunt u tijdelijk in Swaenehove komen wonen om voldoende te herstellen om naar huis te gaan. U krijgt dan de nodige zorg en therapie om weer snel op de been te komen.

Meer informatie?

Heiloostraat 296 2547 KX Den Haag

070 308 4830 Stuur een mail Rondleiding aanvragen