Voor bewoners Swaenehove

Huisblad

Swaenehove en Swaenesteyn hebben een gezamenlijk informatieblad, Het Tweeluik. Dit verschijnt zes keer per jaar. Hierin leest u berichten van de gebiedsmanager Escamp, algemene informatie, berichten van de cliëntenraad, en meer.

Een overzicht van de activiteiten in Swaenehove vindt u in het maandblad Uit in Eigen Huis.

Geestelijke verzorging

Als u in Swaenehove komt wonen of tijdelijk bij ons verblijft, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In Swaenehove is een geestelijk verzorger werkzaam, die u dan graag bijstaat.

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit.

In Swaenehove worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met een levensbeschouwelijk karakter. Zo zijn er kerkdiensten en bent u welkom om deel te nemen aan de gesprekskringen. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u in het maandblad Uit in Eigen Huis en op de informatieborden.

Neutraal Handen Ineen Fvd

Cliëntenraad

WoonZorgPark Swaenesteyn en WoonZorgPark Swaenehove hebben één gezamenlijke cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de bewoners.

De leden zijn:

  • De heer H. Vrins, voorzitter
  • Mevrouw A.M.W. Nieuwenhuijs-Holling, lid
  • Mevrouw W.A. Pleijs-Bubbert, lid
  • Mevrouw G.J.M. Alsemgeest-Waayers, lid
  • Mevrouw H. van der Broek-Alsemgeest, lid
  • Mevrouw L. de Mink-Roeleveld, lid


Bij de receptie is een brievenbus van de cliëntenraad. Daarin kunt u uw post doen met schriftelijke vragen, opmerkingen e.d. De cliëntenraad is ook te bereiken via e-mail clientenraadswaenehove@saffiergroep.nl

Vrienden van Swaenehove

De Vrienden van Swaenehove is de onafhankelijke steunstichting van Swaenehove. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor de bewoners. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! We hebben bijvoorbeeld een Wensendag kunnen organiseren, waarbij een behoorlijk aantal ingediende wensen van bewoners in vervulling konden gaan. Meer over de activiteiten kunt u lezen in de nieuwsbrief.

Wil u meer lezen over de Vrienden en hoe u kunt doneren, bekijkt u dan de pagina Vrienden en steunstichtingen.