WoonZorgPark Swaenesteyn

Wilt u levendigheid en gezelligheid om u heen, dan is WoonZorgPark Swaenesteyn, in de wijk Leyenburg, een goede keuze! U woont hier zelfstandig, met de nodige zorg en behandeling, plezierig en veilig, in een tweekamerappartement. Wij bieden op deze locatie ook appartementen voor echtparen. Tevens maken wijkbewoners graag gebruik van onze moderne voorzieningen.

Levendige buurt

Swaenesteyn staat aan de Nieuwendamlaan, in een levendige woonwijk, met het gevarieerde winkelcentrum Monnickendamplein op loopafstand.

Ik doe graag spelletjes, in de huiskamer, maar ook in het restaurant. Sjoelen bijvoorbeeld.

Een bewoner van Swaenesteyn

Uw eigen woning

In Swaenesteyn bewoont u een van de negentig tweekamerappartementen. Daarvoor hebt u wel een indicatie nodig met ZorgZwaartePakket (ZZP) 4 of 6. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U richt uw woning helemaal in zoals u dat zelf wilt. In elk appartement is een oproepsysteem dat u kunt gebruiken als u hulp nodig hebt. Zo woont u zelfstandig en kunt u toch een beroep doen op hulp en zorg als dat nodig is. Een prettig idee!

Goed bereikbaar

Het woonzorgpark is goed te bereiken met de tram of de bus. Ook zijn er in de directe omgeving voldoende parkeermogelijkheden.

Ik heb hier een mooi appartement en weet u dat het restaurant een gouden bordje heeft?

Een bewoner van Swaenesteyn

Huiskamer

Bewoners bij wie de geestelijke gesteldheid sterk achteruit gaat, vinden in Swaenesteyn ook een veilige en gezellige omgeving. Wij vangen hen overdag op in een speciale huiskamer

Behandelpraktijken

U kunt als bewoner van Swaenesteyn gebruikmaken van de eerstelijnszorg van Saffier. Dat geldt ook voor wijkbewoners. Wilt u een afspraak bij de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logopedist, neem dan contact op met het Servicebureau Saffier. Tel: 0800 7233 437 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur) of servicebureau@saffiergroep.nl

Zorgverlening

U bent welkom om in Swaenesteyn te komen wonen. U hebt daar wel een indicatie voor nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In het indicatiebesluit dat zij afgeven, staat voor welke zorgzwaarte en functies u in aanmerking komt. Dit wordt uitgedrukt in het zorgzwaartepakket (ZZP). In Swaenesteyn komt u in aanmerking voor een woning met een ZZP4 of ZZP6. U ontvangt van ons een zorgleveringsovereenkomst waarin we de wederzijdse rechten en plichten hebben vastgelegd. Samen met u stellen we ook een zorgleefplan op, waarin staat welke zorg u van ons krijgt.

Meer informatie?

Nieuwendamlaan 1 2547 JG Den Haag

070 448 7000 Stuur een mail Rondleiding aanvragen