Informatie & kosten

Om alle informatie op uw gemak door te lezen kunt u de folder van WoonZorgPark Swaenesteyn hier downloaden.

Kosten

De kosten voor wonen in Swaenesteyn worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WlZ). Om hiervoor in aanmerking te komen hebt u een indicatie nodig met ZorgZwaartePakket (ZZP) 4 of 6. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van de WlZ betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Woonzorgbemiddeling

Informatiemap 

Wanneer u in Swaenesteyn komt wonen, krijgt u een map met de nodige informatie. Daarbij ook een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap geven wij aan hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in Swaenesteyn.