Voor bewoners Swaenesteyn

Huisblad 

Swaenesteyn en Swaenehove hebben een gezamenlijk informatieblad, Het Tweeluik. Dit verschijnt zes keer per jaar. Hierin leest u berichten van de gebiedsmanager Escamp, algemene informatie, berichten van de cliëntenraad, en meer.

Een overzicht van de activiteiten in Swaenesteyn vindt u in het maandelijkse blad Uit in Eigen Huis. 

Geestelijke verzorging

Als u in Swaenesteyn komt wonen of tijdelijk in één van onze huizen verblijft, ervaart u dat misschien als een ingrijpende gebeurtenis. In Swaenesteyn is een geestelijk verzorger werkzaam, die u dan graag bijstaat.  

Praten met een neutraal iemand

De geestelijk verzorger kan met u samen stilstaan bij vragen en gevoelens die deze overgang met zich meebrengt: omgaan met ouder worden, met het verlies van zelfstandigheid, de afhankelijkheid van zorg.

Het kan zijn dat u ook het verlies van een dierbare moet verwerken, of dat u wilt praten over het naderende levenseinde. En misschien is het voor u belangrijk om daarbij ook in te gaan op vragen die te maken hebben met geloof, kerk of levensbeschouwing. Maar misschien ook juist niet. Het kan helpen om deze vragen en gevoelens te bespreken met een neutraal persoon die geen familielid, vriend(in) of kennis is. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Contact helpen leggen

De geestelijk verzorger kan ook helpen contact te leggen met een vertegenwoordiger van een bepaalde geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld met een dominee, pastoor, imam of pandit. In WoonZorgPark Swaenesteyn worden regelmatig oecumenische kerkdiensten en rooms-katholieke vieringen georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u in het huisblad ‘Tweeluik’ en op de informatieborden.

Neutraal Samen Hand Geven Fvd Gecomprimeerd

Cliëntenraad 

WoonZorgPark Swaenesteyn en WoonZorgPark Swaenehove hebben één gezamenlijke cliëntenraad.

De leden zijn:

  • De heer H. Vrins, voorzitter 
  • Mevrouw A.M.W. Nieuwenhuijs-Holling, lid
  • Mevrouw A.C. van der Reest-Mos, lid
  • Mevrouw W.A. Pleijs-Bubbert, lid
  • Mevrouw G.J.M. Alsemgeest-Waayers, lid
  • Mevrouw H. van der Broek-Alsemgeest, lid
  • Mevrouw L. de Mink-Roeleveld, lid


Bij de receptie is een brievenbus van de cliëntenraad. Daarin kunt u uw post doen met schriftelijke vragen, opmerkingen e.d. De cliëntenraad is ook te bereiken via e-mail: clientenraadswaenesteyn@saffiergroep.nl

Vrienden van Swaenesteyn 

De Vrienden van Swaenesteyn is de onafhankelijke steunstichting van Swaenesteyn. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor de bewoners. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! We hebben bijvoorbeeld OV-kaarten kunnen kopen, zodat we regelmatig met kleine groepjes uitstapjes kunnen maken. Leest u meer hierover en hoe u kunt doneren op de pagina Vrienden en steunstichtingen.