Meer informatie over de Masterclass inhoud

Banner Website Saffier

De Masterclass wordt inhoudelijk vormgegeven door Bureau Wisselstroom. De bijeenkomsten zijn opgedeeld in verschillende blokken:

  • Blok fase Visie en strategie

Binnen de workshops van dit blok staan de volgende vragen centraal: Wat is het belang van visie en strategie in relatie tot implementatie van eHealth? Hoe onderzoek je de behoeften van cliënten/patiënten, medewerkers en het management/bestuur? Waar en hoe loont de toepassing van eHealth het meest? Hoe maak je een afwegingskader op basis waarvan je gerichte keuzes voor innovatie maakt? En hoe creëer je draagvlak voor je visie en strategie in je organisatie?

  • Blok fase Planvorming

Binnen de workshops van dit blok staan de volgende vragen centraal: Hoe breng je de sociale, organisatorische en financiële impact van de verandering in kaart? Hoe beslis je met welke leveranciers je in zee gaat? Hoe geef je je projectorganisatie vorm? Hoe breng je de ambities ten aanzien van het eHealthproject in kaart en welk commitment wordt er gevraagd? En hoe kom je tot een onderbouwd besluit voor de realisatie van je plannen?

  • Blok 3 fase Ontwikkeling

Binnen de workshops van dit blok staan de volgende vragen centraal: Hoe maak je de vertaalslag van jouw visie en strategie naar de praktijk? En hoe bewerkstellig je organisatieverandering? Wat is het belang van co-creatie met medewerkers en cliënten/patiënten en hoe pas je dit toe in je volledige implementatietraject? Hoe definieer je kwaliteit in relatie tot de inzet van digitale zorginnovaties? Plus, welke privacy-, veiligheids- en juridische vraagstukken zijn van belang en hoe ga je daarmee om?

  • Blok 4 fase Uitvoering en evaluatie

Binnen de workshops van dit blok staan de volgende vragen centraal: Hoe breng je de eHealth-toepassing tot uitvoering? Wat betekent de inzet van eHealth voor de benodigde kennis, vaardigheden, attitude en werkprocessen van medewerkers? Hoe bereid je medewerkers goed voor op de toekomstige praktijk en wat kun je doen om hen daarbij te ondersteunen zodat de toekomstige praktijk met vertrouwen tegemoet gegaan wordt? Wat komt er kijken bij de acceptatie van technologie door ouderen. Hoe richt je evaluatie en intervisie in op de verschillende aspecten van een project? Wat kun je leren van elkaars ervaringen? En wat kun je leren van faalfactoren waardoor je sneller in de praktijk signaleert of bijsturing vereist is?

  • Blok 5 fase Opschaling

Binnen de workshops van dit blok staan de volgende vragen centraal: Hoe pas je de eHealth-toepassing breder in de organisatie toe? Wat is de rol van het management? En hoe zorg je voor de juiste structuur om de vertaalslag te maken van experimentele inzet (project) naar organisatiebrede schaal? Hoe weet je of datgene wat je gestandaardiseerd hebt, voldoende past op elke afdeling? En hoe zorg je vervolgens dat de toepassing structureel gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je voor structurele bekostiging van de gekozen innovatie? Welke financieringsmogelijkheden zijn er en waar moet je op letten?

Data

De Masterclass bestaat uit meerdere bijeenkomsten gedurende een jaar:

  • 3-4 juni 2021: van 09.30 – 16.30 uur
  • 14-15 okt 2021: van 09.30 – 16.30 uur
  • 10 februari 2022: van 09.30 – 16.30 uur
  • 14 april 2022: van 09.30 – 16.30 uur
  • 2 juni 2022: van 09.30 – 16.30 uur

Je dient alle dagen aanwezig te zijn.

Locatie

Omgeving Den Haag.

Kosten

Aan de Masterclass zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meld je direct aan voor 1 mei 2021 door dit Google formulier in te vullen met jouw motivatie. Na 1 mei is het niet meer mogelijk om in te schrijven.

Er zijn 25 plekken beschikbaar. Aan de hand van de motivaties maken we een selectie van de deelnemers. Je hoort voor 7 mei of je bent geselecteerd.

Meer informatie

Heb je vragen over de Masterclass, neem dan contact op met Elisabeth de Vries, senior adviseur strategie Saffier: E.deVries@saffiergroep.nl of met Aveliene Kool, manager innovatie en projecten Cardia; akool@cardia.nl.

Het Innovatieplatform

Het innovatieplatform is een initiatief van Cardia en Saffier en wordt bekostigd door het Zorgkantoor.