Medezeggenschap cliënten

Saffier hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten. De belangen van cliënten met betrekking tot locatie overstijgende onderwerpen worden behartigd door de centrale cliëntenraad. Onderwerpen die specifiek zijn voor een afzonderlijke locatie komen aan de orde in de lokale cliëntenraad. Deze cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van de instelling(en) van belang zijn. Er is sprake van wettelijke bevoegdheden. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. 

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft de taak in het bijzonder de gemeenschappelijke en locatie overstijgende belangen te behartigen van cliënten van Saffier De raad is samengesteld uit leden die zijn afgevaardigd door de lokale cliëntenraden. Periodiek vindt een open en constructief overleg plaats met de Raad van Bestuur. In de Centrale Cliëntenraad hebben de volgende afgevaardigden zitting:

 • De heer H. Vrins, voorzitter
 • Mevrouw H. van den End, lid namens De Lozerhof
 • Mevrouw G. van Tintelen-Gerritsen, plv. lid namens De Lozerhof
 • Mevrouw Ch. Eversteijn, lid namens Domus Nostra
 • De heer M. v.d. Put, plv. lid namens Domus Nostra 
 • Mevrouw E. Oosterling-Slavenburg, lid namens Huize Royal en Royal Rustique  
 • De heer E.J.G. Ouwejan, lid namens Maison Gaspard de Coligny, secretaris  
 • De heer G.A.M. van der Ark, lid namens Mechropa
 • De heer H.A. Sijgers, plv. lid namens Mechropa
 • De heer J.J. Koolmees, lid namens Nolenshaghe
 • Mevrouw S. van Werven, plv. lid namens Nolenshaghe
 • De heer A. Toet, lid namens WoonZorgPark Loosduinen
 • De heer B. Bakker, plv. lid namens WoonZorgPark Loosduinen


Ambtelijk secretaris van de CCR is mevrouw S.M. van Zellem-Bout.

De CCR is bereikbaar via secretariaat.clientenraad@saffiergroep.nl of telefonisch: 06 31 64 99 70.
Van de werkzaamheden van de Centrale Cliëntenraad wordt jaarlijks verslag gedaan in het jaarverslag van de CCR. 

Bekijk hier het jaarverslag van 2017:

Jaarverslag CCR Saffier 2017 (pdf)