Medezeggenschap cliënten

Saffier hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten. De belangen van cliënten met betrekking tot locatie overstijgende onderwerpen worden behartigd door de centrale cliëntenraad van Saffier. Onderwerpen die specifiek zijn voor een afzonderlijke locatie komen aan de orde in de lokale cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van de instelling(en) van belang zijn. Er is sprake van wettelijke bevoegdheden. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft de taak in het bijzonder de gemeenschappelijke en locatie overstijgende belangen te behartigen van cliënten van Saffier. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit leden die zijn afgevaardigd door de lokale cliëntenraden. Periodiek vindt een open en constructief overleg plaats met de Raad van Bestuur. Minimaal eens per jaar heeft de CCR overleg met de Raad van Toezicht.

Afgevaardigden

In de Centrale Cliëntenraad hebben de volgende afgevaardigden zitting (update januari 2021):

• De heer H. Vrins, lid namens Swaenesteyn, voorzitter CCR

• De heer C. van der Geest, lid namens Swaenehove

• Mevrouw H. van den End, lid namens De Drie Linden

• Mevrouw G. van Tintelen-Gerritsen, plv. lid namens De Drie Linden

• Mevrouw Ch. Eversteijn, lid namens Domus Nostra

• Mevrouw E. Duijndam – de Man, lid namens Huize Royal en Royal Rustique

• De heer E.J.G. Ouwejan, lid namens Maison Gaspard de Coligny, secretaris

• Mevrouw A. Raven, plv. lid namens Maison Gaspard de Coligny

• De heer H.A. Sijgers, lid namens Mechropa

• De heer J.J. Koolmees, lid namens Nolenshaghe

• De heer A. Toet, lid namens WoonZorgPark Loosduinen

• De heer R. Leertouwer, lid namens Nebo

• Mevrouw I. Dol, plv. lid van Nebo


De Ambtelijk secretaris van de CCR is mevrouw Milène du Burck. Zij is bereikbaar via m.duburck@saffiergroep.nl of telefonisch:
06 19 632 667.