Home Nieuws Zorginnovatie | Opschalen gebruik Luna

Zorginnovatie | Opschalen gebruik Luna

In december 2022 zijn de i-nurses van het Regionaal Expertisecentrum Korsakov (locatie Domus Nostra) gestart met een pilot door het inzetten van de Luna bij een van de bewoners. De Luna is een digitale agenda die structuur brengt aan het dagelijks leven van mensen met een cognitieve beperking, in dit geval het syndroom van Korsakov. De inzet van de Luna heeft een positief effect gehad op deze bewoner. Zo zorgde het voor meer zelfredzaamheid en verminderde het de benodigde begeleiding van de medewerkers.

Vanaf 14 februari 2023 is er opgeschaald met het gebruik van de Luna en zullen meerdere bewoners binnen Domus Nostra van de Luna gebruik gaan maken. Op de betreffende afdelingen wordt er een onderzoek aan gekoppeld dat vier weken duurt. De medewerkers onderzoeken hierbij specifiek voor deze doelgroep:

- Draagt de Luna bij aan de zelfredzaamheid van de bewoner met Korsakov?

- Draagt de Luna bij aan verminderde werkdruk/tijdwinst bij de zorgmedewerker?