Home Nieuws Nieuwe Toezichthouder bij Saffier

Nieuwe Toezichthouder bij Saffier

Vanwege het verlopen van de tweede benoemingstermijn van mevrouw Margriet van Rees Wortelboer, hebben wij op 15 december 2022 afscheid genomen van haar als lid Raad van Toezicht. In haar acht jaar zittingstermijn heeft zij als aandachtgebied kwaliteit van zorg gehad. Ook was zij voordrachtslid in de Raad van Toezicht voor de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast was zij voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Als organisatie zijn wij Margriet van Rees Wortelboer zeer erkentelijk. Wij bedanken haar van harte voor haar jarenlange inzet, de verbindende en innemende manier waarop ze haar werk heeft gedaan en het delen van haar expertise ten behoeve van Saffier.

Op 15 december is de heer Jouke Tamsma als nieuw Raad van Toezicht lid benoemd. Jouke is een ervaren toezichthouder in de (ouderen) zorgsector en heeft bestuurlijke ervaring in de medische sector. Hij werkt als Medisch Directeur in het LUMC en bij het TechMed Centre van de Universiteit van Twente. Hij heeft een medische achtergrond en is draagt graag bij aan het verbinden van technologische innovaties en opleidingen met de zorg.

De heer Hans Waardenburg, heeft de voordrachtszetel van de CCR van Margriet van Rees Wortelboer overgenomen en vervult de inhoudelijk verbindende rol tussen de CCR en RvT op het gebied van cliëntenzorg en kwaliteit.