Home Nieuws Saffier vanaf 2022 directe partner WMO gemeente Den Haag

Saffier vanaf 2022 directe partner WMO gemeente Den Haag

Na een intensief voortraject kunnen wij het goede nieuws delen dat Saffier per januari 2022 een directe samenwerking met de Gemeente Den Haag heeft op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betreft de ondersteuning van de zelfredzaamheid, participatie en dagbesteding. Deze ondersteuning is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Hiermee wordt de eigen regie ondersteund, net als het (tegen)gevoel van eenzaamheid. Hierbij zijn de Casemanagers Dementie van Saffier een belangrijke spil, samen met de andere individuele begeleiders. Het is belangrijk dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet te participeren en deel te nemen aan het dagelijkse leven. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving. Met de ondertekening van deze overeenkomst biedt Saffier zorg-en ondersteuning in de gehele keten van zorg en welzijn.