Home Nieuws Zorginstellingen in de regio Haaglanden bundelen krachten

Zorginstellingen in de regio Haaglanden bundelen krachten

Om goede zorg aan de patiënt te kunnen leveren en de kwaliteit van overdracht te verbeteren hebben alle ziekenhuizen en VVT-instellingen (Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen) in de regio Haaglanden een unieke stap in de samenwerking gezet. De gehele regio gaat, voor de nazorg van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, gebruik maken van het transfersysteem van ZorgDomein. De verwachting is dat dit dubbele dossiervoering voorkomt, de registratielast gaat verminderen en zal leiden tot betere zorg richting de patiënt.

Snellere en gestructureerde informatieoverdracht moet leiden tot betere zorg. Goede gegevensuitwisseling draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Tot dusver hanteerden ziekenhuizen en VVT-instellingen verschillende transfersystemen waardoor er in de praktijk allerlei gegevens handmatig werden overgetypt. Dit maakte het tijdrovend en foutgevoelig. In de voorbereiding op het kiezen van één transfersysteem is veel aandacht geschonken aan het werkproces en de transmurale werkafspraken. Hierbij stond de uitwisseling binnen de driehoek ziekenhuis, VVT en huisarts centraal. Op basis hiervan zijn de samenwerkende partijen tot een standaard set van informatie gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel standaard informatie zoals de woonsituatie, gezinssamenstelling, lengte, gewicht en BMI van de patiënt automatisch vanuit de ziekenhuis systemen worden meegenomen in het plaatsingsverzoek.