Home Nieuwbouw Zeevonk

Nieuwbouwplannen Zeevonk

In de Rusthoekstraat staan Huize Royal en Royal Rustique, de Saffier locaties voor wonen met zorg in Scheveningen. Huize Royal is toe aan vernieuwing. Het pand is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de hedendaagse zorg. Saffier wil een toekomstbestendig nieuw gebouw creëren waar, indien nodig, zorg optimaal kan worden verleend.

Wat wil Saffier bouwen?

Het nieuwe gebouw, Zeevonk, wordt een levendige woonlocatie die niet alleen de natuurlijke energie en vitaliteit van de bewoners omvat, maar ook de sprankelende gemeenschapssfeer die hier tot leven gaat komen.

Saffier wil graag betaalbare woningen bouwen die onderdeel zijn van de wijk en passen bij de woonbehoeften van ouderen. Als er zorg nodig is, dan kan dit steeds op maat worden geleverd. Ook als het minder goed gaat.

Het gaat in de eerste plaats om een fijne, zelfstandige woonomgeving. Met daarbij voorzieningen zoals een sportschool, kapper, fysiotherapeut, huisarts en restaurant. Deze voorzieningen zijn ook door de inwoners van de wijk te gebruiken.

Ook geriatrische revalidatie zorg (GZ) voor ouderen uit de hele regio, zoals we nu bv. bieden in Mechropa, wordt onderdeel van dit nieuwbouwproject. Er komt een modern ontwerp, volgens de nieuwste inzichten op het gebied van revalidatie- en herstelzorg. Met dit nieuwe multifunctionele behandelcentrum kunnen we hoogwaardige revalidatiezorg blijven bieden.

Afbeelding Atelier Pro

Plan Uitwerkingskader (PUK)

Om dit te realiseren werken Saffier en de Gemeente Den Haag aan een Plan Uitwerkingskader (PUK). In dit plan staan de uitgangspunten voor de nieuwe plannen. We vinden het belangrijk om ook de wensen, zorgen en ideeën van de bewoners mee te nemen.

Daarom organiseerden we op 11 juli a.s. een bewonersavond waarvoor we omwonenden uitnodigden om in gesprek te gaan over de plannen tijdens een bewonersavond in het gebouw zelf. Hier was ook de gemeente Den Haag bij aanwezig om uitleg te geven over het PUK-traject en de architect om de plannen voor het gebouw toe te lichten.

Afbeelding Atelier Pro

Informatie avond omwonenden Huize Royal

Op 11 juli jl. kwamen ongeveer 20 buurtbewoners en geïnteresseerden naar Huize Royal voor een bewonersavond over de geplande sloop-nieuwbouw tot de Zeevonk.

De avond begon met presenteren waar werd uitgelegd waarom de verbouwing nodig is, hoe het gemeentelijke proces verloopt en wat de uitgangspunten zijn voor de nieuwbouw. De sprekers namen de tijd om alle vragen te beantwoorden, wat zorgde voor een informatieve start van de avond.

Na de presentaties was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de gemeente. Er kwamen vooral vragen, kritische noten en ideeën voorbij over de thema’s verkeer en parkeren, groenvoorzieningen en de ruimtelijke inpassing van het gebouw. De sfeer was constructief. De input van deze avond wordt meegenomen in de verdere plannen om te komen tot een Planuitwerkingskader (PUK)

Vanaf vandaag kunt u uw mening en suggesties delen via een online enquête op de website van Saffier. De enquête is open tot 25 augustus. Na de zomervakantie volgt er nog een terugkoppeling aan de buurt.

Enquête

Was u niet bij de informatieavond, maar wilt u wel graag meedenken of heeft u ideeën voor de groenvoorziening, buitenruimte of mobiliteit?

Dan kun u de online enquête invullen.

Voor vragen kunt u mailen naar: nieuwbouwzeevonk@saffiergroep.nl