Aanvullende maatregelen in verband met Coronavirus

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen neemt Saffier aanvullende maatregelen om besmetting met het Coronavirus voor bewoners, cliënten en medewerkers te voorkomen.

Behandeling in de eerstelijns praktijken van Saffier

Alle niet-noodzakelijke behandelingen in de eerstelijns praktijken van Saffier vervallen. Indien behandeling in uw situatie echt noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Faciliteiten

Om zoveel mogelijk contact met anderen te voorkomen en daarmee het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken, worden vanaf heden de kapper, pedicure en externe (particuliere) schoonmaakhulp niet meer ingezet.

Beperken van bezoek

Het landelijk advies is om bezoek aan kwetsbaren en ouderen zoveel mogelijk te beperken en in zorginstellingen te beperken tot 1 bezoeker per cliënt per dag. Saffier volgt dit advies. Wij vragen bewoner en familie dan ook onderling af te stemmen wie er op bezoek komt, zodat wij geen mensen hoeven weg te sturen.

Voor al het bezoek geldt dat deze de kortste weg naar buiten neemt en niet op een andere afdeling of in het restaurant mag komen. De restaurants zijn exclusief voor bewoners en cliënten.

Bewoners en cliënten

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep, zijn wij extra alert. Wij houden bewoners en cliënten scherp in de gaten en monitoren nauwlettend op bovengenoemde klachten. Als de situatie en/of de richtlijnen van het RIVM of het beleid van Saffier verandert, dan plaatsen wij hierover een nieuw bericht op onze website.

Wilt u meer weten over het Coronavirus, neem dan telefonisch contact op met het RIVM via informatienummer: 0800 - 1351 of bezoek de website.


Poster Maatregelen 1 Bezoeker