Beperkte openstelling Saffier locaties

Gefaseerd opstarten van bezoek
In de persconferentie van afgelopen woensdag hebben premier Rutte en minister de Jonge ruimte gegeven om voorzichtig en zeer zorgvuldig de versoepeling van de maatregelen rondom het bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen in te voeren. In Nederland en daarmee ook binnen de ouderenzorg, gaan we toe naar een samenleving met andere afspraken. Hierin zullen we verschillende fasen gaan doorlopen. Vanaf volgende week breekt de fase aan waarin beperkt bezoek, met duidelijke afspraken en richtlijnen, weer mogelijk wordt.

Bij Saffier hebben we de proef met 26 verpleeghuizen met enthousiasme gevolgd en kijken wij positief naar deze nieuwe fase. Voor het gefaseerd opstarten van bezoek in de verpleeg- en verzorgingshuizen heeft de rijksoverheid zeer strikte richtlijnen opgesteld waar alle verpleeg- en verzorgingshuizen én bezoekers zich aan moeten houden. Dit om alle bewoners, medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen en samen eventuele besmettingen te voorkomen.

Richtlijnen bezoek
Zoals de richtlijnen van de overheid aangeven, is i.v.m. veiligheid beperkt bezoek alléén mogelijk op locaties waar geen Coronabesmetting is.

Op dit moment werken wij er aan om de richtlijnen te vertalen naar een goede en veilige werkwijze voor al onze locaties. Hierover ontvangt u zo snel mogelijk meer informatie. In ieder geval streven wij er naar om begin volgende week de eerste bezoekers weer te verwelkomen. De exacte ingangs-dag en voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden, laten we u vooraf weten.

Eén belangrijke mededeling hebben wij wel: mocht er op onze locaties alsnog een coronabesmetting ontstaan, zal er een tijdelijke inperking van het bezoekbeleid in werking treden. Dit wordt dagelijks gemonitord.

Net zoals eerder, blijven er aparte afspraken mogelijk voor bezoek aan cliënten op de palliatieve unit en bewoners die palliatieve zorg krijgen in de laatste levensfase.

Voorzetting bezoek via alternatieve bezoekmogelijkheden
De onlangs al ingezette mogelijkheid voor bezoek via bijvoorbeeld plexiglazen wand, visitekar, babbelbox, kletskamer etc. blijft beschikbaar.

Wij zijn er met elkaar verantwoordelijk voor om de gestelde richtlijnen, voorwaarden en afspraken op te volgen en na te leven, zodat we bezoek mogelijk houden en wellicht in de toekomst verder kunnen uitbreiden. Als Saffier leven wij deze richtlijnen dan ook zeer strikt na en wij bedanken u voor uw medewerking. Met elkaar kunnen we zorgen voor een goede en positieve invulling van het geldende bezoekbeleid.