BLOG | Met het oog op... eigen regie

Nietsvermoedend ging ik op kennismakingsbezoek bij een nieuwe bewoonster van WoonZorgPark Loosduinen. Direct kreeg ik de wind van voren! Niet dat ze boos op mij was, maar wel moest ze haar boosheid nog even bij een willekeurig iemand kwijt. Eén van de medewerkers had namelijk een sinaasappel van haar weggegooid, omdat deze aan één kant blauwgroen was uitgeslagen van de schimmel. “Maar die andere helft kon je nog best eten!” aldus mevrouw.

Inwendig moest ik glimlachen. Mijn oma was precies zo! Die gooide ook nóóit eten weg, zelfs al was het zwaar over de datum en groeiden de plantjes eruit. Ze had immers de oorlog meegemaakt! Ze wist wat honger was. Hetzelfde geldt voor de meeste van onze bewoners. Zij hebben op dit gebied andere normen en waarden dan wij. De na-oorlogse generaties zijn opgegroeid met talloze nieuwe regels en inzichten op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. De betreffende medewerkster handelde dan ook te goeder trouw, bezorgd als ze was om de gezondheid van deze bewoner.

Dit is nu een mooi voorbeeld van “Eigen Regie”. Het lijkt een onbenullig iets, zo’n beschimmelde sinaasappel. Maar in feite gaat het om de normen en waarden die achter het voorval schuilgaan. Als zorgmedewerkers zeggen we toch steeds tegen elkaar, dat we de eigen regie van de bewoners centraal stellen? Maar die eigen regie blijkt dus in de praktijk risico’s met zich mee te brengen. Best een lastig vraagstuk!

We leven in een maatschappij die bol staat van de wet- en regelgeving. Allemaal bedoeld om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Maar er gaat ook een hoop mee verloren. In de zorg hebben we daar dagelijks mee te maken. Willen we de eigen regie teruggeven aan de cliënt, dan moeten we (lees: de maatschappij) ook de bijbehorende risico’s aanvaarden. Zijn we daar met z’n allen toe bereid

Het is in elk geval belangrijk dat we erover praten met elkaar, als collega’s, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers. Juist over die alledaagse, schijnbaar onbenullige dingen als een beschimmelde sinaasappel. Als je erover in gesprek gaat met elkaar, komen de achterliggende normen en waarden aan het licht. En daar gaat het om! Dat is toch in wezen wat bedoeld wordt met “Eigen Regie”?