Home Nieuws Dit vinden we belangrijk als het gaat om een duurzamer Saffier: De Duurzame Acht!

Dit vinden we belangrijk als het gaat om een duurzamer Saffier: De Duurzame Acht!

Het is inmiddels een aantal weken geleden dat het Greenteam langs alle woonlocaties ging met de Goed Bezig Roadshow! We hebben veel mensen gesproken en hebben veel nieuwe ideeën opgehaald. Met post-its konden medewerkers en bewoners ideeën plakken op de milieuthermometer. Deze ideeën hebben we gelezen en hieruit is De Duurzame Acht ontstaan!

Acht punten waar wij als Greenteam aan gaan werken op basis van de ideeën van bewoners en medewerkers van Saffier.

① Servies binnen Saffier

Vanaf januari 2024 gaat Saffier over op duurzaam gebruik van servies. De kartonnenbekers die maar eenmalig gebruikt kunnen worden, zullen verdwijnen. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een alternatief. Tijdens de roadshow zijn veel alternatieven benoemd. Het Greenteam zal deze verandering leiden. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

② Duurzaam afval scheiden

Afval scheiden kwam het vaakst naar voren van alle ideeën op de milieuthermometer. Denk hierbij aan het scheiden van plastic, karton/papier of tuinafval. Maar ook het recyclen van textiel of batterijen. Het Greenteam wil in gaan zetten op meer mogelijkheden tot afval scheiden, zodat het makkelijker en toegankelijker wordt om je afval op de juiste plek weg te gooien. Maar het Greenteam wil ook afval verminderen. Bijvoorbeeld door meer digitaal te regelen in plaats van met papier. De eerste stappen zijn al gezet! Tijdens de Roadshow hebben alle locaties een batterijenbak ontvangen, en op een aantal locaties staat een textielcontainer.

③ Duurzaam verplaatsen

Op drie locaties zijn al elektrische deelfietsen van Saffier te vinden. Tijdens de roadshow bleek dat meer locaties geïnteresseerd zijn in een deelfiets. Het Greenteam gaat snel de pilot van de deelfietsen evalueren en zo bedenken of en welke locaties een deelfiets zullen krijgen. Bovendien gaan we nadenken over duurzaam logistiek vervoer en hoe we het fiets-lease-plan aantrekkelijker kunnen maken zodat nog meer mensen binnen Saffier kiezen voor duurzaam vervoer.

④ Een graadje lager

De kachel op de maximale stand, maar toch een raam openzetten, dat kan volgens veel mensen binnen Saffier ook anders. Het Greenteam gaat kijken of slimme kachels een oplossing kunnen zijn, maar hier geldt dat we het ook samen kunnen doen: de verwarming een graadje lager draaien.

 

 

⑤ Duurzaam licht gebruik

Binnen Saffier locaties brandt te vaak onnodig het licht. Vooral ’s nachts is dit een groot probleem. Het Greenteam wil hier verandering in brengen. We gaan onderzoeken of we nachtlicht kunnen gaan installeren, en bij nieuwbouw projecten zullen we kijken naar de mogelijkheden tot sensoren. Tot die tijd zal de eigen vinger moeten worden gebruikt om het licht uit te zetten.

⑥ Duurzaam eten

Veel medewerkers en bewoners van Saffier geven aan dat er veel eten wordt weggegooid. Door de porties te verkleinen en meer in te zetten op het afbestellen van maaltijden wil het Greenteam zorg voor minder voedsel verspillen. Naast deze ideeën missen ook een aantal mensen vegetarische of vegan opties. We willen het aanbod vegetarisch eten gaan uitbreiden.

⑦ Aandacht voor groen

Meer aandacht voor groen, zowel binnen als buiten. Ook dat is iets waar het Greenteam aan gaat werken. Tijdens de Roadshow hebben we PETmans geïntroduceerd. Hier kunnen mensen hun statiegeldflesje of -blikje doneren. Met de opbrengst zal er meer worden geïnvesteerd in groen op de locatie. Ook zal er gekeken worden naar meer zitruimte buiten.

⑧ Duurzaam inkoopbeleid

Bij Saffier zijn we trots op onze medewerkers en zijn we blij met onze bewoners. Daarom geven we graag een bedankje. Het Greenteam gaat kijken of we dat duurzamer kunnen doen. Maar het gaat ook breder dan dat. We gaan ook kijken naar het algemene inkoopbeleid en hoe we dat op een duurzame manier kunnen gaan inrichten. Bijvoorbeeld door het gebruik van lokale producten, of ecologische alternatieven.

 

Heb u verder nog tips of ideeën? Mail dan naar greenteam@saffiergroep.nl.